Παθητικά κτίρια 3700 χρόνια πριν!

Δείτε αυτήν την εντυπωσιακή αξονομετρική τομή του ανακτόρου της Κνωσσού, που μας έστειλε ο συνάδελφος  Αρχιτέκτονας Σπύρος Γούσης. Θα διαπιστώσετε ότι οι πρόγονοι μας ήξεραν να σχεδιάζουν παθητικά κτίρια και χρησιμοποιούν παθητικά συστήματα για τον...

Παθητικά Σπίτια για την Ανάπτυξη στην Ε.Ε.

Τα «Παθητικά Σπίτια» είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να προσφέρει αύξηση θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, μαζί με ανάπτυξη στην οικονομία, μείωση των κρατικών χρεών και απαγκίστρωση απ’ την εξάρτηση στους υδρογονάνθρακες και την πυρηνική ενέργεια...

Εμφάνιση
Απόκρυψη