Εκδηλώσεις

Social Event 5/2021 : Welcome to the magic world of thermal bridges!

Online

Τα στελέχη του ΕΙΠΑΚ, Αλεξάνδρα Μαγγίνα και Δημήτρης Παλλαντζάς σας παρουσιάζουν παραδείγματα επίλυσης θερμογεφυρών με το πρόγραμμα FLIXO.

Δωρεάν
Εμφάνιση
Απόκρυψη