Διασφάλιση Ποιότητας

Παράλληλα με την υψηλής τεχνολογίας έρευνα και τις πιστοποιήσεις των υλικών κατασκευής, το Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (Passive House Institute) και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων και εξουσιοδοτημένων πιστοποιητών προσφέρουν διασφάλιση της ποιότητας για τα παθητικά κτίρια.

Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κτίρια που έχουν αποκτήσει τον τίτλο Πιστοποιημένο Παθητικό Κτίριο (Certified Passive House), καθώς και ανακαινίσεις που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EnerPHit, πληρούν τα αυστηρά κριτήρια που έχουν οριστεί από το PHI.

Εμφάνιση
Απόκρυψη