Οι Υπηρεσίες μας

Διασφάλιση ποιότητας!

Για την πιστοποίηση του κτιρίου, ελέγχεται προσεκτικά και περιεκτικά η εκτέλεση του σχεδιασμού. Άλλα έγγραφα σχετικά με την κατασκευή, όπως είναι ο έλεγχος της αεροστεγανότητας, ολοκληρώνουν την διαδικασία της διασφάλισης ποιότητας. Ένα πιστοποιητικό εκδίδεται μόνο εάν πληρούνται τα καθορισμένα κριτήρια χωρίς εξαίρεση.

Οι Υπηρεσίες μας

Πιστοποίηση Κτιρίων

Εκπαίδευση

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Λογισμικό

Πλεονεκτήματα για τον Ιδιοκτήτη

  • Βεβαιότητα ότι θα επιτευχθεί το συμφωνημένο ενεργειακό πρότυπο
  • Αύξηση της αξίας του ακινήτου μέσω ανεξάρτητης αξιολόγησης ποιότητας
  • Πιστοποιημένη επαλήθευση του Παθητικού Κτιρίου, χρησιμοποιώντας το λογισμικό σχεδιασμού  Παθητικού Κτιρίου (PHPP), μπορεί επίσης να υποβληθεί για διάφορα προγράμματα επιδότησης.

Πλεονεκτήματα για τον Σχεδιαστή

Εμφάνιση
Απόκρυψη