Ευελιξία

Το πρότυπο Παθητικού Κτιρίου είναι ένα καθαρά υπολογιστικό πρότυπο που βασίζεται αποκλειστικά στις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού, αρχών της φυσικής και την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου και ως εκ τούτου δεν έχει συγκεκριμένες μεθόδους κατασκευής. Λόγω αυτού, το κάθε κτίριο μπορεί και πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα, στο κλίμα της περιοχής.

Από τη σύμμεικτη κατασκευή μέχρι την βαριά προκατασκευή, οι αρχιτέκτονες, ακολουθώντας βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού, είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν ό,τι είδους Παθητικό Κτίριο επιθυμούν. Το πρότυπο χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά και σε άλλα κτίρια όπως σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, εργοστάσια και ξενοδοχεία. Εξίσου σημαντική είναι η εφαρμογή του προτύπου σε ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων με τη πιστοποιημένη μεθοδολογία EnerPHit.

Τα τελευταία 20 χρόνια, το Παθητικό Κτίριο έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλές, σε πάρα πολλές χώρες. Έχουμε πια πάνω από 2.5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα δηλαδή πάνω από 100.000 κατασκευασμένα Παθητικά Κτίρια και 26.000 πιστοποιημένα Παθητικά Κτίρια σε όλο τον κόσμο, με τα μεγαλύτερα και ψηλότερα από αυτά πλέον να βρίσκονται στην Κίνα. Υπάρχουν πλέον 90 πιστοποιητές κτιρίων σε 23 χώρες και μπορεί κανείς πια να πιστοποιήσει κτίριο σε σχεδόν οποιαδήποτε γλώσσα. Οι παραπάνω αριθμοί αυξάνονται διαρκώς όχι μόνο λόγω των εξαιρετικών προτερημάτων της Παθητικής Κατασκευής αλλά και λόγω της πανθομολογούμενης ευελιξίας της.

Τα πρώτα παθητικά σπίτια στην Ελλάδα έκαναν την εμφάνιση τους το 2012.

Βάσει στοιχείων στις αρχές του 2020

Εμφάνιση
Απόκρυψη