«Echopolis-Ημέρες Ήχου 2013»

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διεθνή Εκδήλωση «Echopolis-Ημέρες Ήχου 2013». Το γεγονός αυτό διοργανώνεται στην Αθήνα από την Ελληνογαλλική και διεθνή ένωση SDMed που εργάζεται για τη συνεργασία με αντικείμενο την αειφορική ανάπτυξη και κατασκευή στην λεκάνη της Μεσογείου και στα Βαλκάνια. Θα εξελιχθεί κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2013 (29&30.9 – 1&2.10). Το Διεθνές Συνέδριο που αποτελεί μέρος της θα εστιάζει στο θέμα: Ήχοι, θόρυβος και μουσική στον επανασχεδιασμό της αειφόρου πόλης, των κτιρίων και της οικογειτονιάςΤο Συνέδριο οργανώνεται σε συνεργασία με τρία Πανεπιστήμια: το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON), τη Διεπιστημονική Ομάδα Έρευνας και Μελετών Τουρισμού του Πανεπιστημίου Paris I– PanthéonSorbonne και το HellenicAmerican University, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, την Ελληνο-Αμερικανική Ένωση, τα ΠαρατηρητήριαAcoucité” της Grand Lyon και “Bruitparif” της IledeFrance, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, το Syndicat National des professionels d’aménagement et de lôtissement (FR), το Σύνδεσμο Πολεοδόμων Κύπρου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (υπό επιβεβαίωση). Την υποστήριξή του παρέχει επίσης ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Η εκδήλωση «Echopolis-Ημέρες Ήχου 2013» θα επικεντρωθεί σε μια από τις σημαντικότερες αισθήσεις: στην ακοή και θα πραγματευθεί την ηχητική ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και τους τρόπους, τα μέσα και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε οι ήχοι, ο θόρυβος, η μουσική, να αποτελέσουν στοιχεία σχεδιασμού και εμπλουτισμού της αειφορίας στα κτίρια, στις πόλεις και στις γειτονιές, αλλά και ευρύτερα στον περιαστικό και αγροτικό χώρο. Δε θα παραμελήσει ωστόσο, τις επιπτώσεις των ηχητικών οχλήσεων (κυκλοφοριακός, οδικός θόρυβος, θόρυβος αεροσκαφών κ.λ.π) στην ανθρώπινη υγεία και στην οικονομία, ούτε και τους τρόπους μείωσης του περιβαλλοντικού θορύβου. Για παράδειγμα, ιδιαίτερα αισθητός από τους κατοίκους των πόλεων που ζουν κοντά σε αεροδρόμια, ο θόρυβος που παράγεται από τα αεροσκάφη είναι μια πηγή σοβαρής ηχητικής όχλησης. Υπάρχουν φυσικά τρόποι περιορισμού αυτών των οχλήσεων τόσο με την μείωση του θορύβου στην πηγή όσο και μέσω μέτρων διαχείρισης της κίνησης των αεροσκαφών αλλά και μέτρων προστασίας των κατοίκων που πλήττονται από την ρύπανση αυτή. Αν και, κατά τα τελευταία 50 χρόνια, οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν επιτύχει να μειώσουν σημαντικά τις ηχητικές ρυπογόνες εκπομπές των αεροσκαφών, η μείωση του αεροπορικού θορύβου παραμένει κοινός στόχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου, σχετικά πρόσφατα, οι έννοιες του ηχοτοπίου και του ηχητικού design εγκαταλείπουν τα ερευνητικά εργαστήρια και εισβάλλουν στην αγορά, στον κόσμο των επαγγελματιών, στις συζητήσεις μεταξύ σχεδιαστών και όλων όσων ασχολούνται με την εφαρμογή, από τους μηχανικούς μέχρι τις εταιρείες εξοπλισμών και εγκαταστάσεων. Έμφαση επίσης θα δοθεί στη βελτίωση του ηχητικού περιβάλλοντος στις τουριστικές πόλεις και στο ρόλο που ο ήχος μπορεί να έχει στην αστική ελκυστικότητα και στον αειφόρο αστικό τουρισμό. Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα HARMONICA και HOSANNA θα παρουσιαστούν επίσης σε ειδικά εργαστήρια. Το συνέδριο διαρθρώνεται γύρω από τα παρακάτω μεγάλα θέματα, στην κλίμακα του κτιρίου, της γειτονιάς, της πόλης αλλά του ευρύτερου περιαστικού και υπαίθριου χώρου:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΟΛΗ-ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ-ΟΙΚΟΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

 1. Ο ήχος στην συγκινησιακή αρχιτεκτονική και στην συγκινησιακή πόλη
 2. Ηχητικό design και οικο-καινοτομία στις πόλεις
 3. Ο ήχος και ο θόρυβος στην αειφόρο πόλη και στις οικογειτονιές
 4. Αντιμετώπιση του θορύβου μέσω βελτιστοποιημένων συνδυασμών φυσικών και τεχνητών μέσων
 5. Εξισορρόπηση της ενεργειακής απόδοσης, της θερμομόνωσης, της ακουστικής άνεσης και της ποιότητας αέρα στα κτίρια
 6. Ο ήχος στο αειφορικό κτίριο και στα συστήματα πιστοποίησης της αειφορικής κατασκευής
 7. Ηχητικό περιβάλλον και θόρυβος στα συστήματα πιστοποίησης κτιρίων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΥΓΕΙΑ

 1.  Χαρτογραφία του ήχου και του θορύβου- Στρατηγικοί χάρτες θορύβου
 2.  Έκθεση στον θόρυβο και επιπτώσεις στη υγεία, σχέδια δράσης θορύβου, χάρτες όχλησης
 3.  Ήχητικό περιβάλλον, θόρυβος, μουσική, αστική ελκυστικότητα και αειφόρος τουρισμός
 4.  Hχοτοπίο, Πολιτιστική Κληρονομιά και Τουρισμός
 5.  Ηχητική κληρονομιά και ηχοτοπία
 6.  Γεωγραφία του ήχου, ηχητικά τοπία-Ηχητική οικολογία
 7.  Ήχος, θόρυβος και υποδομές μεταφορών
 8.  Θόρυβος αεροπορικών, οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών και μέτρα μείωσης
 9.  Ο θόρυβος των αιολικών συστημάτων και οι επιπτώσεις του στην ανθρώπινη υγεία
 10.  Ο θόρυβος στο σχολείο, επιπτώσεις στην υγεία και στη μάθηση.

Το Διεθνές Συνέδριο «EchoPolis 2013» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσει ειδικούς από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, από τη βιομηχανία και από δημόσιους οργανισμούς, πόλεις και δίκτυα πόλεων σε όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν τις καινοτόμες εργασίες και εφαρμογές τους. Κύρια διοργανωτής του συνεδρίου, το Ελληνογαλλικό και διεθνές δίκτυο SDMed είναι διεθνώς γνωστό για τις εκδηλώσεις του υψηλού επιπέδου και για τις έρευνές του στον τομέα της αειφορικής κατασκευής, της αειφόρου πόλης και των οικογειτονιών στη λεκάνη της Μεσογείου. Με την εκδήλωση αυτή επιδιώκεται:

 1. η αναγνώριση και ανάδειξη της ηχητικής διάστασης της ζωής μας αλλά και η συνειδητοποίηση των κινδύνων από τον περιβαλλοντικό θόρυβο τόσο στην υγεία όσο και στην οικονομία
 2. η οργάνωση και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου αλλά και η αξιοποίησή του ως πόρου και όχι ως αποβλήτου, κάτι που προσεγγίζεται με τις νέες θεωρήσεις περί ηχητικών τοπίων και ηχητικού design
 3. η διερεύνηση του ρόλου του ήχου στον τρόπο αντίληψης, αίσθησης και σκέψης
 4. η θεώρηση του περιβάλλοντος της καθημερινής μας ζωής, ως αισθητικό σύστημα στο οποίο ο ήχος είναι σημαντικός παράγων
 5. η συμπλήρωση του τρόπου που θεωρούμε την αρχιτεκτονική και τη πολεοδομία, με τον παράγοντα και παράμετρο σχεδιασμού «ήχος»
 6. η προώθηση της ιδέας εμπλουτισμού των πανεπιστημιακών Σχολών με την ειδικότητα του ηχητικού σχεδιασμού (designsonoresounddesign)
 7. η παρουσίαση σύγχρονων υλικών και συστημάτων διαχείρισης του ήχου (τρόποι προστασίας, τρόποι δημιουργίας και τρόποι χρήσης των ήχων)
 8. η ανάδειξη νέων προοπτικών στην βελτίωση της ηχητικής ποιότητας του δομημένου και αστικού περιβάλλοντος
 9. η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων και προόδων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στο ηχητικό design και στον μετριασμό του θορύβου
 10. η προετοιμασία του εδάφους για τη μεταφορά γνώσεων και τεχνολογιών από την έρευνα προς την βιομηχανία
 11. η παρουσίαση καινοτόμων μελετών περιπτώσεων και ειδικά όσον αφορά το ηχητικό design στις αειφόρους πόλεις και στις οικογειτονιές
 12. η ενθάρρυνση του διεπιστημονικού διαλόγου μεταξύ αρχιτεκτόνων, μηχανικών, πολεοδόμων, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, γιατρών, νευρολόγων…
 13. η ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των επιστημόνων, των τεχνικών, των επαγγελματιών, των επιχειρήσεων, των αιρετών στα δημοτικά συμβούλια, των πολιτών…

Απευθυνόμαστε

 1. σε επιστήμονες της ακουστικής και του ηχητικού design.
 2. σε αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, κοινωνιολόγους και ψυχολόγους
 3. σε πανεπιστημιακούς και ερευνητές στα παραπάνω αντικείμενα.
 4. σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με σχετικά υλικά και συστήματα δόμησης
 5. σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού διαχείρισης, δημιουργίας και χρήσης ήχων
 6. σε πόλεις και δίκτυα πόλεων που έχουν αναπτύξει καινοτόμες λύσεις για την μείωση του θορύβου και των ηχητικών οχλήσεων ή την χρήση του ήχου και της μουσικής για την αύξηση της ελκυστικότητάς τους και την ανάπτυξη πολιτιστικών και άλλων υπηρεσιών μέσα στην πόλη.
 7. σε αιρετούς και στελέχη της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τη γνώση και την εμπειρία τους σχετικά με τους τρόπους μείωσης του θορύβου στην πόλη και τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας του ηχητικού περιβάλλοντος.
 8. Σε υπευθύνους οργανισμών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του θορύβου στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Οι εισηγήσεις θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικά Πρακτικά (book format eproceedings) με διακριτό ISBN. Επιλεγμένες εισηγήσεις θα δημοσιευθούν σε Διεθνή περιοδικά. Οι Συγγραφείς παρακαλούνται να υποβάλουν περιλήψεις χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φίρμα υποβολής online submission form μέχρι την 20ή Μαΐου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες, επιστεφθείτε την τρίγλωσση ιστοσελίδα μας http://www.event2013.sd-med.org .

Σημαντικές ημερομηνίες :

1η Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων: Ιανουάριος 2013

Προθεσμία Υποβολής περίληψης: 20 Mαίου 2013

Ειδοποίηση αποδοχής: 30 Μαίου 2013

Υποβολή πλήρους εισήγησης : 30 Ιουλίου 2013

Online Εγγραφή: ανοιχτή στην ιστοσελίδα www.event2013.sdmed.org

Πληρωμή «early fees» : μέχρι 30 Ιουνίου 2013

Αν υπάρχει κάποια απορία ή ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Συνεδρίου:

e-mail : contact@sd-med.org Tel. Fax : 0030 210 92362060030-210 9215981

Δείτε επίσης το διαγωνισμό «EchoPolis Soundscape Award»: event2013.sd-med.org/en/cultural-soundscape-award-3.html

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Δρ Στέλλα Κυβέλου, Επ.Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

SDMed Association (www.sd-med.org)

τηλ, φαξ: 00302109236206, κιν: 00306944837586

e-mail : kyvelou@sd-med.orgskyvelou@gmail.com


Εμφάνιση
Απόκρυψη