UPGREAT : μια εργαλειοθήκη για καλύτερα σχολεία

Το έργο UPGREAT [Upskilling Professionals for deep enerGy efficiency REnovations: A Tool for better schools], το οποίο συντονίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και τις τεχνικές υπηρεσίες της γερμανικής πόλης Darmstadt Da-Di-Werk, σχεδιάστηκε για να βελτιώσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών του κατασκευαστικού τομέα σε σχέση με τις ριζικές ενεργειακές ανακαινίσεις, και ειδικότερα τις ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών κτηρίων. Αυτό επιδιώκεται μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής μιας Εργαλειοθήκης Εκμάθησης που θα απευθύνεται στους επαγγελματίες του κλάδου και θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κενού μεταξύ της φάσης του σχεδιασμού και της υλοποιήσης των ενεργειακών αναβαθμίσεων.

Το έργο έχει διάρκεια 27 μήνες (Οκτώβριος 2021 – Δεκεμβριος 2023) και αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα (European Climate Initiative – EUKI), της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Δεδομένου ότι ο κτηριακός τομέας είναι υπεύθυνος για περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, οι ριζικές ανακαινίσεις κτηρίων έχουν καταστεί υποχρεωτικές σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να επιτευχθούν τόσο υψηλή ενεργειακή απόδοση, όσο και χαμηλές εκπομπές άνθρακα, έως το 2050. Αυτό ισχύει τόσο για τα δημόσια, όσο και για τα ιδιωτικά κτήρια, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών κτηρίων, τα οποία βρίσκονται στο προσκήνιο του «Κύματος Ανακαίνισης» της Ε.Ε., λόγω του ιδιαίτερου ρόλου τους και της συμβολής τους στο κοινωνικό πλαίσιο.

Οι ανακαινίσεις σχολικών κτηρίων, ωστόσο, είναι πιο σύνθετες αφού απαιτούν μια πολυκριτιριακή προσέγγιση, η οποία απαιτεί εμπειρία και υψηλά επίπεδα κατάρτισης. Η προσέγγιση πρέπει να περιλαμβάνει πέραν των τεχνικών πτυχών, πτυχές που έχουν να κάνουν με την άνεση και την υγεία των χρηστών του κτηρίου, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Αυτό, σε συνδυασμό με την καθυστερημένη εφαρμογή των Οδηγιών της ΕΕ, την εμπλοκή πολλαπλών φορέων και την έλλειψη παροχής συμβουλών και παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας, καθυστερούν την ετοιμότητα χωρών όπως η Κύπρος και η Ελλάδα να προχωρήσουν σε ριζικές ανακαινίσεις σχολικών κτηρίων. Είναι επομένως, υποχρεώση των επαγγελματιών του κλάδου οικοδομών και των σχετικών εμπειρογνωμόνων και οργανισμών, να εκπαιδεύσουν κατάλληλα το εργατικό τους δυναμικό.

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Η εργαλειοθήκη εκμάθησης που θα εφαρμοστεί σε μελέτες περίπτωσης σχολικών κτηρίων στην Κύπρο και την Ελλάδα στη διάρκεια του έργου, μαζί με τη συμβολή των Γερμανών εταίρων οι οποίοι έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην ανακαίνιση σχολικών κτηρίων και μετρούν ήδη δέκα χρόνια εμπειρίας στον τομέα αυτό, αναμένεται να διευκολύνουν και να αναβαθμίσουν τις ριζικές ανακαινίσεις. Το έργο προσβλέπει να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για εφαρμογή έργων ριζικής ανακαινίσης, οι οποίες θα υλοποιούνται πιο αποτελεσματικά και θα συμβάλλουν στην θεσμοθέτηση εθνικών και Ευρωπαϊκών ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δράσεις μας. 


Εμφάνιση
Απόκρυψη