Αθρόα η συμμετοχή στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθητικού Κτιρίου

Περί τα 450 άτομα συμμετείχαν στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Παθητικό Κτίριο, στη διάρκεια του οποίου έγινε παρουσίαση παραδειγμάτων σχεδιασμού παθητικών κτιρίων στην Ελλάδα, ενώ παρουσιάστηκε η εμπειρία της κατασκευής και πιστοποίησης Παθητικών Κτιρίων σε ευρωπαϊκές χώρες από εκπροσώπους άλλων Ινστιτούτων, όπως Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία.

Αναφέρθηκε ότι ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η ενεργειακή φτώχεια, ένα θέμα που για τις χώρες της Μεσογείου πρόκειται να ενισχύσει την κατασκευή και επιδότηση κατασκευής κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, και δόθηκαν παραδείγματα για την Ισπανία.

Σε μεγάλο βαθμό συζητήθηκε και το θέμα των υλικών και ειδικότερα των υλικών θερμομόνωσης, και πως αυτά συνεισφέρουν στην πραγματοποίηση ενός παθητικού κτιρίου, ενώ παρουσιάστηκε σε μεγάλη έκταση ο ρόλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου, καθώς και οι παροχές ενός μέλους του.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν μελέτες στον κτιριακό τομέα, με έμφαση κατηγορίες κτιρίων ειδικού σκοπού, όπως οι σχολικές μονάδες, μελετώντας την ποιότητα αέρα του εσωτερικού χώρου και την επίδραση του με βάση τις αναβαθμίσεις του ενεργειακού προφίλ των κτιρίων, ενώ επίσης, παρουσιάστηκαν εν συντομία παραδείγματα άλλων πιστοποιήσεων κτιρίων, που περιλαμβάνουν τόσο το ενεργειακό όσο και το περιβαλλοντικό προφίλ τους, όπως το BREEAM, ενώ έγινε αναφορά σε μελέτες συσχέτισης των διαφορετικών προτύπων πιστοποίησης κτιρίων ανά τον κόσμο.

Από μέρους του πάνελ, παρουσιάστηκαν και τα πρώτα αποτελέσματα υπολογισμών του κόστους και της ωφέλειας ενός κτιρίου να σχεδιαστεί με βάση το Παθητικό Πρότυπο στην Ελλάδα, με συμπεράσματα που σόκαραν: Είναι πολύ πιο οικονομικό (κατά 20-30%) να κατασκευαστεί ένα παθητικό κτίριο στην Ελλάδα παρά στην Αυστρία, με χρόνο απόσβεσης γύρω στα 7-8 έτη της επένδυσης που θα κάνει ο χρήστης κατά την λειτουργία του, βάσει των πολύ υψηλών τιμών θερμικής ενέργειας (πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο) στην Ελλάδα.

Τέλος, ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο τέλος του συνεδρίου με θέμα η διαδικασία και η πρόοδος της εθνικής νομοθεσίας για το κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, όπου παρευρέθηκαν και συνέβαλαν με τις απόψεις τους / εισηγήσεις του εκπρόσωποι από Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου, ΥΠΕΚΑ, ΚΑΠΕ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Τα συμπεράσματα ήταν:

– Η διαδικασία του πρώτου σταδίου οριστικοποίησης του νομοθετικού πλαισίου μετά την διαβούλευση θα ολοκληρωθεί μέσα στον Νοέμβριο 2012. – Η αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ θα επιταχυνθεί για να περιλάβει και ρυθμίσεις / μεταβολές / ανάγκες που προέκυψαν από την μέχρι τώρα εφαρμογή του. – Η συνολική προετοιμασία του Νομικού Πλαισίου για το Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο 1,5 έτος. – Στην συζήτηση της τελικής διαμόρφωσης θα συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου.

Πηγή: greenbusiness.gr


Εμφάνιση
Απόκρυψη