Το ΕΙΠΑΚ στο πρώτο εθνικό συνέδριο για τα παθητικά κτίρια στην Τουρκία.

Αντιπροσωπεία του ΕΙΠΑΚ συμμετείχε στο πρώτο εθνικό συνέδριο για τα παθητικά κτίρια στην Τουρκία, που διοργανώθηκε απο το SEPEV.

Εμφάνιση
Απόκρυψη