Βασικά Σεμινάρια

Βασικά σεμινάρια

Υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνει κάποιος Πιστοποιημένος Σχεδιαστής Παθητικών Κτιρίων : Είτε να συμμετέχει στην επιτυχή υλοποίηση ενός πιστοποιημένου παθητικού κτιρίου είτε να δώσει την τακτική διεθνή εξέταση . Οι ημερομηνίες της εξέτασης ορίζονται από το Ινστιτούτο Παθητικών Κτιρίων (PHI) και διεξάγονται στην Ελλάδα και την Κύπρο από το ΕΙΠΑΚ σε συνεργασία με το PHI.Δεν συνιστάται η συμμετοχή στην εξέταση χωρίς την παρακολούθηση των σεμιναρίων 11PHDC, 12PHPP και 13PHEx.


Σημείωση: για την συμμετοχή στην εξέταση απαιτείται η αγορά ή η κατοχή ενός επίσημου αντιτύπου του λογισμικού PHPP με μοναδικό ατομικό αριθμό σειράς.

10PHBΒασικές Αρχές Σχεδιασμού κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης (PassiveHouse Basics).

11PHDCΣχεδιασμός και κατασκευή παθητικών κτιρίων (PassiveHouse Design & Construction).

12PHPPΧρήση και σχεδιασμός παθητικών κτιρίων με το υπολογιστικό εργαλείο PHPP.

13PHEx: Ασκήσεις – Τεστ – Προετοιμασία για Εξέταση PH Designer.

14PHT:  Υλοποίηση παθητικών κτιρίων – Βέλτιστες Πρακτικές (Passive House Trades).

Αν θελετε να επεκτείνετε  τη γνώση σας και να αποκτήσετε περισσότερη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση παθητικών κτιρίων, προσφέρουμε μια διαρκώς αυξανόμενη και βελτιούμενη σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων Masterclass.

Εμφάνιση
Απόκρυψη