Καταχώρηση έργου

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα μπορείς να καταχωρήσεις το έργο σου. Το έργο μπορεί να έχει ολοκληρωθεί ή να βρίσκεται στη φάση υλοποίησης. Απαραίτητες προϋποθέσεις καταχώρησης :
  1. Ο υπολογισμός του ενεργειακού ισοζυγίου του κτιρίου να έχει γίνει με το λογισμικό PHPP. Το αρχείο θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί. Δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιούνται τα κριτήρια passive house
  2. Μια τουλάχιστον φωτογραφία που να αποδεικνύει ότι το έργο υλοποιείται.
  3. Αν το κτίριο έχει ολοκληρωθεί και κατοικείται, να μας κοινοποιείται πρωτόκολλο τεστ υποπίεσης (blower door test  n50) και ρύθμισης συστήματος μηχανικού αερισμού.
  4. Αν το κτίριο είναι πιστοποιημένο, να μας κοινοποιείται αντίγραφο του πιστοποιητικού.
Αφού ελεγχθούν τα παραπάνω στοιχεία ως προς την ορθότητα τους, η κατά προσέγγιση διεύθυνση του έργου και ο φορέας σχεδιασμού-υλοποίησης καταχωρούνται στον χάρτη. Η διεύθυνση του έργου στο χάρτη είναι κατά προσέγγιση για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

    Εμφάνιση
    Απόκρυψη