Ενίσχυσε οικονομικά – Donate

0 out of 5

0.00

SKU: Donate Κατηγορία:

Περιγραφή

Από το παρελθόν στο παθητικό!

Μία τυπική εργατική πολυκατοικία, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60 για να φιλοξενεί πρόσφυγες, με έκταση περίπου 750 m2, πρόκειται να ανακαινιστεί ενεργειακά σύμφωνα με το Πρότυπο Παθητικού Κτιρίου.

Από μια παλιά προσφυγική πολυκατοικία, το κτίριο θα μετατραπεί στο σπίτι που όλοι ονειρευόμαστε –και δικαιούμαστε– να έχουμε! Ο Μάριος, η Κούλα, ο Κώστας, πολίτες σαν τους περισσότερους από εμάς, που μένουν σε μη μονωμένα κτίρια χωρίς κεντρικά συστήματα θέρμανσης, παγώνουν τον χειμώνα και υποφέρουν από τη ζέστη το καλοκαίρι, κάτι που είναι πραγματικότητα για 1 στους 2 κατοίκους της Ελλάδας, αφού τα κτίριά μας είναι “ενεργειακά σουρωτήρια”. Η εξοικονόμηση ενέργειας έρχεται πια να μας προσφέρει οφέλη, περιβαλλοντικά κοινωνικά και οικονομικά, χωρίς να μας στερεί τίποτα!

Στόχος λοιπόν είναι ο σχεδιασμός ενός κτιρίου το οποίο όχι απλά να είναι ενεργειακά ουδέτερο, αλλά μπορεί να παράξει ενέργεια, η οποία θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά. Με αυτόν τον τρόπο, το ανθρακικό αποτύπωμα του κτιρίου και των ενοίκων θα εξαλειφθεί και οι απαιτήσεις για κτίρια ανθρακικά ουδέτερα, που πρόκειται να εφαρμοστούν από το 2030, θα πληρούνται από σήμερα. Με αυτή την αναβάθμιση θέλουμε να δημιουργηθεί ένα καλό προηγούμενο στην οικιακή εξοικονόμηση ενέργειας, ένα πρότυπο κτίριο που θα ανοίξει τον δρόμο σε κάθε άλλο σπίτι για να γίνει άνετο για διαβίωση και μη ρυπογόνο.

Σε αυτό το πιλοτικό έργο θα γίνει χρήση για πρώτη φορά στην Ελλάδα καινοτόμων τεχνολογιών, όπως θερμοχρωμικοί υαλοπίνακες και μονώσεις βιολογικής βάσης με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, με στόχο τη διάδοση της χρήσης των υλικών αυτών στη χώρα. Συγκεκριμένα, οι ανάγκες αυτού του έργου είναι οι εξής:

Πληρωμή και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στις τοιχοποιίες, την ταράτσα και την εδαφόπλακα του κτιρίου
Βελτιστοποίηση της αεροστεγανότητας του κτιρίου
Αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων με κουφώματα υψηλών προδιαγραφών θερμοπερατότητας και αεροστεγανότητας κατηγοριας 4.
Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
Μελέτη και επίλυση θερμογεφυρών για την αποφυγή εμφάνισης υγροποιήσεων
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή για την παραγωγή ενέργειας
Εκσυγχρονισμός των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης των διαμερισμάτων (σε όσα υπάρχουν) και πρόσθεση νέων σε όσα δεν υπάρχουν σε όλο το κτίριο, διαστασιολογημένα ως προς τις νέες, πολύ χαμηλές απαιτήσεις
Εγκατάσταση καινοτόμων τεχνολογιών που προσφέρονται από εταίρους του έργου (θερμοχρωμικοί υαλοπίνακες, φωτοβολταϊκοί υαλοπίνακες, πολυλειτουργικά συστήματα θερμοπρόσοψης, κ.α.)

Κατά τη διάρκεια των διαφόρων κατασκευαστικών φάσεων της ανακαίνισης, το έργο θα λειτουργήσει ως κόμβος εκπαίδευσης, ενημέρωσης και υποστήριξης καινοτομίας για κάθε ενδιαφερόμενο με την υλοποίηση τεχνικών παρουσιάσεων, workshop, επισκέψεων μαθητών αλλά και πολιτών. Το έργο θα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα σχετικά με περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές που περιλαμβάνονται στο κτίριο.

Βοήθησέ μας να καλύψουμε τα παραπάνω έξοδα, να δημιουργήσουμε το ζωντανό αυτό παράδειγμα και να κάνουμε πραγματικότητα για 8 οικογένειες το ζεστό σπιτικό που αξίζουν!

Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα tavros.passivistas.com

From past to passive

A standard social multifamily house, built in the ‘60s to accommodate refugees, with an area of approximately 750 m2, is about to be refurbished with regard to its energy efficiency in accordance with the Passive House 

From an old refugee apartment building, to the home we all dream of – and are entitled to – have! Marios, Koula, Kostas, citizens like most of us who live in uninsulated and unheated buildings, are currently freezing in the winters and suffering from the heat in the summers in their own home, a situation that is a reality for 1 out of 2 inhabitants of Greece, since our buildings are energy sinkholes. Energy efficiency is here to offer us its benefits – social, environmental, financial – without depriving us of anything!

The objective is to create a building that is not only self-sufficient, but will have a surplus of energy generated which will be used elsewhere. In this way, the carbon footprint of the building and the residents is going to be virtually eliminated and the requirements for carbon neutral buildings which will be implemented from 2030 for all buildings are going to be met today. With this refurbishment, we want to set a model regarding domestic energy efficiency, and create a model building that will pave the way for any other house to become non-polluting and comfortable to live in.

In this pilot project, innovative technologies, such as thermochromic glazing  or biobased insulated materials, will be used for the first time in Greece, with the aim of spreading the use of these materials in the country. The specific needs of this project are the following:

•    Contracting and training of workers
•    Implementation of external thermal insulation
•    Optimisation of the airtightness of the building
•    Replacement of existing frames with frames of high thermal transmittance
•    Installation of a mechanical ventilation system with heat recovery
•    Study and resolution of thermal bridges to avoid the occurrence of condensation
•    Installation of a photovoltaic system on the roof for energy production
•    Modernisation of the heating and cooling systems of the apartments (where they exist) of the building, sized to meet the new, very low requirements
•    Installation of innovative technologies offered by the project partners (thermochromic glazing, photovoltaic glazing, multifunctional thermoprotection systems, etc.) 

During the various construction phases of the refurbishment, the project will function as an educational, informative and social innovation support hub for every stakeholder by the realization of technical presentations, workshops and visits by students and citizens. The project will be a living example of the environmental, social and economic aspects integrated into the building.

Help us cover the above costs, create this living example and give these 8 families the warm home they deserve!

You can find more information at the website tavros.passivistas.com