Παθητική Μονοκατοικία στις Αλυκές Βόλου

Παθητική Μονοκατοικία στις Αλυκές Βόλου

Portfolio Description

Πρόκειται για μια οικογενειακή μονοκατοικία στις Αλυκές του Βόλου, σύμμικτης κατασκευής. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας, δηλαδή του μεταλλικού σκελετού και των μονωμένων πετασμάτων, ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά για όλες τις λεπτομέρειες της κατασκευής με σκοπό την εξάλειψη των θερμογεφυρών. Στον έλεγχο κριτηρίων έχουν χρησιμοποιηθεί τοπικά κλιματικά δεδομένα.

More Information

Έτος: 2012
Κλιματιζόμενη επιφάνεια: 193 m2
Κατάσταση: Εκτελέστηκε
Θέρμανση: 0 kWh/ m2 / χρόνο
Ψύξη: 0 kWh/ m2 / χρόνο
Πρωτογενής Ενέργεια: 0 kWh/ m2/ χρόνο 


Αρχιτέκτονας: XG group of engineers
Ενεργειακή Μελέτη: XG group of engineers

Εμφάνιση
Απόκρυψη