Παθητική Μονοκατοικία στην Κασσιόπη

Παθητική Μονοκατοικία στην Κασσιόπη

Portfolio Description

Πρόκειται για μια μονοκατοικία σύμμικτης κατασκευής στην Κασσιόπη, στην Κέρκυρα. Το κτίριο διαθέτει ισορροπημένο  σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας. Έχουν τοποθετηθεί ηλιακοί συλλέκτες κενού  για την κάλυψη της απαίτησης Ζεστού Νερού Χρήσης δεξαμενής  200 λίτρων. Σύμφωνα με τον έλεγχο αεροστεγανότητας έχει επιτευχθεί μια εξαιρετικά καλή τιμή της τάξης των 0,39 εναλλαγών αέρα/h.

More Information

Έτος: 2015
Κλιματιζόμενη επιφάνεια: 179 m2
Κατάσταση: Εκτελέστηκε
Θέρμανση: 11 kWh/ m2 / χρόνο
Ψύξη: 0 kWh/ m2 / χρόνο
Πρωτογενής Ενέργεια: 92 kWh/ m2/ χρόνο 


Αρχιτέκτονας: SkoposDesign - Marcus Warren
Ενεργειακή Μελέτη: Στέφανος Παλλαντζάς
Στατική Μελέτη: SkoposDesign - Marcus Warren
Μελέτη Συστημάτων Η/Μ:
X-G Lab - Στέφανος Χατζούλης
Πιστοποίηση:
ΕΙΠΑΚ

Εμφάνιση
Απόκρυψη