Ανακαίνιση Πολυκατοικίας στο Νέο Ηράκλειο

Ανακαίνιση Πολυκατοικίας στο Νέο Ηράκλειο

Portfolio Description

Ανακαίνιση ισογείου και πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Μετά την ανακαίνιση το κτίριο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες Θέρμανσης – Ψύξης και Ζεστού Νερού Χρήσης του με κατασκευαστικό κόστος μόλις 300 €/m2 για κλιματιζόμενη επιφάνεια 246 m2.

Έχει τοποθετηθεί σύστημα μηχανικού αερισμού για κάθε κατοικία. Τέλος η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της τάξης των 37 kWh/m2 / χρόνο καλύπτουν σημαντικό ποσοστό της απαίτησης Πρωτογενούς Ενέργειας που είναι 84 kWh/m2 / χρόνο.

More Information

Έτος: 2018
Κλιματιζόμενη επιφάνεια: 246 m2
Κατάσταση: Εκτελέστηκε
Θέρμανση: 8 kWh/ m2 / χρόνο
Ψύξη: 13 kWh/ m2 / χρόνο
Πρωτογενής Ενέργεια: 84 kWh/ m2/ χρόνο 


Αρχιτέκτονας/Πολιτικός Μηχανικός: Μαρία Ραμπότα/Γεώργιος Σισμανίδης G+M Αρχιτεκτονικό γραφείο
Ενεργειακή Μελέτη: Δημήτρης Παλλαντζάς
Συνεργάτες:
Αφοι Φραγκουλάκη, Γεώργιος Κράβαρης, Daikin Hellas

Εμφάνιση
Απόκρυψη