ΠηλΟίκο – Δόμηση με πηλό

Η δόμηση με ωμό πηλό αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδομένους τρόπους οικοδομικής από τους αρχαίους χρόνους σε όλο τον κόσμο. Στην σύγχρονη εποχή έχουν εντοπιστεί και επανεκτιμηθεί τα σημαντικά αειφόρα χαρακτηριστικά της. Η ¨πηλΟίκο¨ α.μ.κ.ε. σε συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος δια βίου μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας οργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης με θέμα ¨Δόμηση με πηλό. Τεχνικές κατασκευής- Αειφόρος Σχεδιασμός¨ . Απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες , Πολιτικούς Μηχανικούς, αποφοίτους ΤΕΙ Δομικών έργων, Ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων καθώς και σε τελειόφητους φοιτητές αντιστοίχων σχολών. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κριτικής γνώσης μέσα από θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση σε επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν το υλικό αυτό σε τεχνικά έργα. Η κατάρτισή των συμμετεχόντων εστιάζεται στην:

  1. Αναγνώριση του ωμού πηλού σαν υλικό δόμησης και αξιολόγηση των φυσικών, χημικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του.
  2. Γνωριμία με την παραδοσιακή και σύγχρονη Αρχιτεκτονική με ωμό πηλό.
  3. Εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών δόμησης: ωμοπλινθοδομή, πατητή γη, τσατμάς, ελαφροπηλός, πηλιοκονιάματα κ.α.
  4. Θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις αποκατάστασης, συντήρησης και επανάχρησης κτιρίων από ωμό πηλό.
  5. Προσέγγιση διαφόρων ειδικών προβλημάτων.
  6. Εξοικείωση με το σχετικό Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Νομικό πλαίσιο.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου θα υποστηρίξει την σειρά μαθημάτων με τη συμμετοχή του Στέφανου Παλλαντζά ως διδάσκοντα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τη διάρκεια, το κόστος και τους διδάσκοντες είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση https://www.facebook.com/pilikoTeam/ και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο pilikoteam@gmail.com

 
 


Εμφάνιση
Απόκρυψη