Ενεργειακά πρότυπα

Το πρότυπο Παθητικού Κτιρίου χωρίζεται στις κατηγορίες Passive House,EnerPHit, Low Energy. Όλες οι κατηγορίες  μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις κλιματικές ζώνες παγκοσμίως. Ισχύουν για κτίρια κατοικιών καθώς και για τα περισσότερα κτίρια τριτογενούς τομέα (π.χ. κτίρια γραφείων και εκπαιδευτικών). Κάθε κατηγορία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

Τα Παθητικά Κτίρια χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εσωτερικής άνεσης με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Το πρότυπο Passive House προσφέρει εξαιρετική οικονομική απόδοση ειδικά για νέες κατασκευές.
Οι κατηγορίες Passive House Classic, Plus ή Premium μπορούν να επιτευχθούν ανάλογα με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το EnerPHit είναι το καθιερωμένο πρότυπο για την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων με χρήση συστημάτων Παθητικών Κτιρίων. Παρά την ελαφρώς υψηλότερη απαίτηση ενέργειας, προσφέρει σχεδόν όλα τα πλεονεκτήματα του προτύπου Passive House.
Οι κατηγορίες EnerPHit Classic, Plus ή Premium μπορεί να επιτευχθούν ανάλογα με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι ανακαινίσεις βήμα προς βήμα μπορούν επίσης να επιτύχουν το πρότυπο EnerPHit με τη βοήθεια του EnerPHit Retrofit Plan.

Το πρότυπο PHI Low Energy Building είναι κατάλληλο για νέες κατασκευές που για διάφορους λόγους δεν συμμορφώνονται πλήρως με τα πιο φιλόδοξα κριτήρια του προτύπου Passive House.

Εμφάνιση
Απόκρυψη