ΑΡΧΙΚΗ    CALL FOR PAPERS    ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ     ΣΥΝΕΔΡΙΟ   ΕΚΘΕΣΗ    MEDIA ΧΟΡΗΓΟΙ    ΠΡΟΣΒΑΣΗ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τρία Εξειδικευμένα Εργαστήρια (Σάββατο 06/04/2019 το απόγευμα 04.00-09.00μμ)
  • Air tightness Masterclass Workshop: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα διεξαχθεί εξειδικευμένο σεμινάριο για την αεροστεγανότητα των κτιρίων και τον έλεγχο αυτής. Οι συμετέχοντες θα ζουν ζωντανά πως τοποθετούμε αεροστεγανά ενα κούφωμα , πως εξασφαλίζουμε στεγανά συστήματα σωληνώσεων, πως κάνουμε ενα τέστ υποπίεσης κτιρίου.
  • HR Ventilation Masterclass Workshop: Πρακτικές, λάθη και ιδέες για τον σωστό σχεδιασμό και τη  υλοποίηση συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας. Υλικά και συστήματα που χρησιμοποιούνται. Λύσεις για τα υφιστάμενα κτίρια.
  • Passive House Certification Workshop: Το πρώτο ελληνικό εργαστήριο για την διαδικασία πιστοποίησης παθητικών κτιρίων. Ο εξουσιοδοτημένος πιστοποιητής παθητικών κτιρίων και Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΙΠΑΚ Στέφανος Παλλαντζάς παρουσιάζει την μεθοδολογία και τα κριτήρια πιστοποίησης, την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής του φακέλου πιστοποίησης , το ελληνοποιημένο σύστημα πιστοποίησης.
Εμφάνιση
Απόκρυψη