OutPHit: Ενεργειακή αναβάθμιση πιλοτικού έργου στο Μαρούσι

Πιλοτικό έργο ενεργειακής αναβάθμισης μονοκατοικίας στο Μαρούσι, με σκοπό την επίτευξη μίας μεθοδολογίας ταχύτερης και πιο αξιόπιστης ριζικής ανακαίνισης.

Μονοκατοικία στο Μαρούσι, μία από τις 17 μελέτες έργων του outPHit, το οποίο αφορά τις γρήγορες και οικονομικά αποδοτικές ανακαινίσεις EnerPHit.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2022

Η συγκεκριμένη μονοκατοικία στο Μαρούσι, στην Αθήνα, είναι πλέον μέρος μιας ομάδας 17 περιπτώσεων μελετών που περιλαμβάνουν 27.566m2 κλιματιζόμενης επιφάνειας δαπέδου σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός του προγράμματος, είναι να δείξει πώς τα προκατασκευασμένα συστήματα ανακαίνισης και οι βελτιωμένες διαδικασίες κατασκευής θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική κρίση στον τομέα των κτιρίων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας outPHit, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 207 οικιστικές μονάδες και τρία κτίρια τριτογενούς τομέα σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες θα αποδείξουν πως οι υψηλών επιδόσεων ριζικές ανακαινίσεις σύμφωνα με το πρότυπο EnerPHit θα είναι ταχύτερες και οικονομικά συμφέρουσες, σε σχέση με το συμβατικό τρόπο ανακαίνισης.

“Ανακαινίζοντας ένα κτίριο σύμφωνα με το πρότυπο EnerPHit, αυξάνουμε τη διάρκεια ζωής του κτιρίου 10 φορές περισσότερο σε σχέση με το να μην κάναμε τίποτα. Επιπλέον η ποιότητα ζωής και το χαμηλό κόστος χρήσης αυξάνουν κατακόρυφη την χρηματιστηριακή αξία του κτιρίου”, εξηγεί η συνεργάτιδα του έργου outPHit Αλεξάνδρα Μαγγίνα, μέλος του ΕΙΠΑΚ. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου θα επιβλέπει και θα συμβουλεύσει την ανακαίνιση 3 τέτοιων πιλοτικών έργων στην Ελλάδα.

Οι δύο κύριες προκλήσεις του συγκεκριμένου έργου ήταν:

  1. Οι θερμογέφυρες και οι συνοριακές συνθήκες (π.χ. διαφορά θερμοκρασίας για τη μεσοτοιχία του κτιρίου μας προς μη θερμαινόμενο κτίριο)
  2. Η αύξηση του κόστους των υλικών.

Το κτίριο μετά την εφαρμογή της μόνωσης.

Συνολικά, η κοινοπραξία του outPHit θα επιβλέψει ανακαινίσεις κτιρίων προϋπολογισμού σχεδόν 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η εστίαση του έργου είναι η ανακαίνιση με τη χρήση συστημάτων, τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό προκατασκευασμένα, καθώς και οι βελτιωμένες διαδικασίες του τρόπου κατασκευής από τους τεχνικούς. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου δημοσίευσε στην ιστοσελίδα outPHit την ανακαίνιση μονοκατοικίας στο Μαρούσι ενώ για το έργο θα ακολουθήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες, μετρήσεις και ενημερώσεις τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Στο συγκεκριμένο έργο, ο ιδιοκτήτης θα λάβει επιδότηση 70% του συνολικού κόστους από το εθνικό πρόγραμμα επιδότησης για την ανακαίνιση κτιρίων (Εξοικονομώ-Αυτονομώ). Ο ιδιοκτήτης, του οποίου το ακαδημαϊκό υπόβαθρο σχετίζεται με τα οικονομικά, αντιλήφθηκε γρήγορα το οικονομικό όφελος της ανακαίνισης σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου όσον αφορά το κόστος κατασκευής και την ανάλυση του κύκλου ζωής του κτιρίου.

Η κατασκευή έχει ξεκινήσει κατόπιν μεγάλης καθυστέρησης λόγω της έλλειψης υλικών και της αύξησης του κόστους τους.

Περισσότερες Πληροφορίες

Επικοινωνία

Αλεξάνδρα Μαγγίνα

ΕΙΠΑΚ
+30 211 4081109
info@eipak.org

ΟΙ ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ, ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ

Το πρόγραμμα outPHit συνδυάζει την εφαρμογή των βασικών αρχών του Παθητικού Κτιρίου και την προκατασκευή, ώστε να καταστήσει τις ριζικές ανακαινίσεις  οικονομικά συμφέρουσες, ταχύτερες και πιο αξιόπιστες. Με βάση τις περιπτώσεις μελετών σε όλη την Ευρώπη και σε συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών φορέων, το outPHit αντιμετωπίζει τα εμπόδια, τα οποία προκαλούν την έλλειψη ποιότητας στις ανακαινίσεις, κάτι το οποίο ήταν έντονο στα προγράμματα εξοικονομώ. Παράλληλα, στοχεύει στη δημιουργία, εργαλείων λήψης αποφάσεων και εγγυάται τη διασφάλιση ποιότητας της κατασκευής

outphit.eu      

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, προωθεί στην Ελλάδα το ζήτημα της ενεργειακά αποδοτικής κατασκευής με σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου. Μέσω των δραστηριοτήτων του, το ΕΙΠΑΚ προωθεί τη δραστική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στα κτίρια και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, δίνει βασική προτεραιότητα στην υγεία και την άνετη  διαβίωση του χρήστη, καθώς είναι αξίες που αποτελούν τις βασικές αρχές του σχεδιασμού Παθητικών Κτιρίων.

Συντονιστής Έργου          

 

Passive House Institute

Rheinstr. 44/46

64283 Darmstadt, Germany

T. +49 6151 826 99 0

info@passiv.de


Εμφάνιση
Απόκρυψη