Μιχάλης Ρώμας

Μιχάλης Ρώμας

Πολιτικός Μηχανικός, Πιστ.Σχεδιαστής ΠΚ

Ο Μιχάλης Ρώμας είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Newcastle upon Tyne του Ηνωμένου Βασιλείου και κάτοχος των πτυχίων BEng Civil Engineering (2002) και MSc Structural Engineering (2003).

Το 2019 απέκτησε με άριστα τον μεταπτυχιακό τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» από Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με θέμα πτυχιακής την πιστοποίηση εμπορικών κτιρίων ως εργαλείο για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σύγκριση των συστημάτων αξιολόγησης LEED, BREEAM, DGNB και HQE. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων με αντικείμενο τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων και τα νέα υλικά κατασκευής και τον τρόπο εφαρμογή τους.

Είναι ενεργειακός επιθεωρητής από το 2014 και πιστοποιημένος σχεδιαστής παθητικών κτιρίων από το 2020 και έχει εκπονήσει μελέτες παθητικών κατοικιών.

Διατηρεί τεχνικό γραφείο στην Κερατέα από το 2009 με κύριο αντικείμενο την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτιρίων. Δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής.


Εμφάνιση
Απόκρυψη