Δρ. Ιωάννης Παππάς

Ιωάννης Παππάς

Ειδικός συνεργάτης για την Αειφορία και τον Τουρισμό

Ο Δρ Ιωάννης Παππάς είναι Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε διάφορους τομείς της επιστήμης, με επίκεντρο την Αειφορία του Τουρισμού, την ενεργειακή και περιβαλλοντική αποδοτικότητα σε υποδομές / κτίρια, τον έλεγχο και παροχή συμβουλών στην πιστοποίηση εταιρειών και στην τεχνολογική εφαρμογή των μεθοδολογιών προσαρμογής και μετριασμού του κλίματος. Είναι ιδρυτής και CEO της GREEN EVOLUTION AE, Διευθυντής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC) για την Μεσόγειο.

Είναι επικεφαλής Αξιολογητής του GSTC για Προορισμούς, Επιθεωρητής στα πιο σημαντικά συστήματα πιστοποίησης Αειφόρου Τουρισμού, ξενοδοχεία, Τουριστικά Γραφεία και Προορισμούς, καθώς και επικεφαλής εκπαιδευτής του GSTC για την Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. Έχει αποτελέσει ομιλητής σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το GSTC και η Google.

Στο αντικείμενο της ενεργειακής αξιολόγησης και μοντελοποίησης κτιρίων, την βιοκλιματική αναβάθμιση ανοικτών χώρων, την ενεργειακή διαχείριση με σκοπό την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιριακών δομών και την αξιολόγηση ξενοδοχειακών μονάδων σε σχέση την αειφορική τους επίδοση, ο Ι. Παππάς έχει να επιδείξει μία σειρά από σημαντικά έργα και αποτελέσματα, τα κυριότερα των οποίων είναι :

  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση > 300 κτιρίων, με Θερμογράφηση (Level I certified) > 5 000 τμ, έκδοση Πιστοποιητικών κατά ΚΕΝΑΚ > 30.
  • Επιθεωρημένη επιφάνεια κτιρίων > 300 000 τμ, με μέση εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια Τριτογενή Τομέα > 45% μετά από προτάσεις ενεργειακή αποδοτικότητας (Σχολεία, Μουσεία, Δημαρχεία, Γραφεία, κλπ).
  • Επιθεώρηση Ξενοδοχείων εκ μέρους Διεθνών Προτύπων Αειφόρου Τουρισμού για το 2014 – 2017 : πάνω από 70 Μονάδες, 6 Διεθνών Αλυσίδων και πάνω από 5500 κλειδιά
  • Ενεργειακή Μελέτη, Η/Μ συστημάτων και Πιστοποίησης Αειφορίας, τόσο στο επίπεδο κατασκευής όσο και λειτουργίας, σε 5 ξενοδοχειακές μονάδες τα τελευταία 3 έτη.
  • Βιοκλιματική αναβάθμιση ανοικτών χώρων > 300 000 τμ, με Θερμογράφηση > 30 000 τμ και μέση μείωση θερμοκρασίας αέρα > 2οC μέσω της αύξησης χώρων πρασίνου κατά 112%.

Mobile Apps

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Creative Websites

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

SEO Optimization

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Brand Solutions

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Εμφάνιση
Απόκρυψη