Σοφία Πιπέρου

Σοφία Πιπέρου

Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης

Απόφοιτη Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών. Πιστοποιημένη Σχεδιάστρια Παθητικών Κτιρίων,  Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης ΕΙΠΑΚ. 


Εμφάνιση
Απόκρυψη