Νεκτάριος Τσακουμάκης

Νεκτάριος Τσακουμάκης

Φοιτητής πρακτικής άσκησης

Ενεργειακός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με ειδίκευση σε ενεργειακά έργα και κυρίως την εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίων.
Πιστοποιημένος σύμβουλος παθητικών κτιρίων.
Εμφάνιση
Απόκρυψη