Μάριος Θεοδωρίδης

Μάριος Θεοδωρίδης

Φοιτητής πρακτικής άσκησης

Απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού (Energy Engineering) και Πιστοποιημένος Σχεδιαστής Παθητικού Κτιρίου. Έναυσμα για την ενασχόληση με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων, αποτέλεσε η συμμετοχή  στον 1ο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για φοιτητές  που διοργάνωσε το ΕΙΠΑΚ το 2020. Ακολούθησε η πρακτική άσκηση στο Ινστιτούτο, όπου εφάρμοσε τις αρχές και τις τεχνικές  που απαιτούνται κατά τον σχεδιασμό ενός Παθητικού Κτιρίου. Μαζί με τον Νεκτάριο Τσακουμάκη ασχολήθηκαν με ζητήματα που σχετίζονται με τον Μηχανικό Αερισμό με ανάκτηση θερμότητας στις κατοικίες και τον Γεωθερμικό Εναλλάκτη Θερμότητας. 

Εμφάνιση
Απόκρυψη