Γιώτα Ανδρικογιαννοπούλου

Γιώτα Ανδρικογιαννοπούλου

Basic Member

Μηχανολόγος Μηχανικός

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ριο, Πάτρα
Τ.Κ. 26500

Email:

yotandrik@gmail.com


Εμφάνιση
Απόκρυψη