Αδαμάντιος Πατερόπουλος

Αδαμάντιος Πατερόπουλος

Basic Member

Μελέτη – Κατασκευή Η/Μ & Ενεργειακών έργων

Διεύθυνση:
Λ. Ηρώων 7, Κομοτηνή
Τ.Κ. 69132

Email:
pateropoulos@gmail.com


Εμφάνιση
Απόκρυψη