HERB – Ολιστική ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών

10703781_10204115677085087_8133882727138400439_nΣτις 24 Οκτωβρίου 2014 η κοινοπραξία του έργου HERB, οργανώνει μία ανοικτή για το κοινό ημερίδα για να παρουσιάσει το έργο και τις καινοτομικές τεχνολογίες που σχεδιάζονται σαν κατάλληλα εργαλεία για την εφαρμογή ολιστικής ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης κτιρίων κατοικιών.

Η εκδήλωση «Καινοτομικές Τεχνολογίες για την Ολιστική Ενεργειακά Αποδοτική Ανακαίνιση Κτιρίων Κατοικιών», θα φιλοξενηθεί και θα πραγματοποιηθεί στο INNOVATHENS (www.innovathens.gr), ένα ειδικό κόμβο για την καινοτομία και την συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Η Ημερίδα αρχίζει στις 11:00 και λήγει στις 15:00, και οι παρουσιάσεις από τους εταίρους του έργου θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ανοιχτής εκδήλωσης θα παρουσιαστούν καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις που αναπτύσσονται με το έργο HERB. Είναι μια επιλογή από τις κατάλληλες τεχνολογίες και λύσεις για τη ανακαίνιση διαφόρων τύπων κτιρίων κατοικιών, διαφορετικών ηλικιών σε διάφορα κλίματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια επιλογή τεχνολογιών από μονωτικά υλικά και δομές μόνωσης, έξυπνα παράθυρα, σύνθετα τοιχώματα, φωτοσωλήνων, φυσικού αερισμού, παθητικών στρατηγικών θέρμανσης και ψύξης, καθώς και ορισμένα είδη αντλιών θερμότητας.

Οι πλέον αποτελεσματικές καινοτομικές τεχνολογίες και λύσεις που θα παρουσιασθούν, θα εφαρμοσθούν σε 12 επιδεικτικά κτίρια στην Αγγλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελβετία, την Ολλανδία και την Ελλάδα, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τύπους μη αποδοτικών κατασκευών από την άποψη της ενεργειακής ζήτησης, όπως συμπαγείς τοίχους, μονά τζάμια, ανεπαρκή μόνωση στεγών και υπόγειων δαπέδων, ανεπαρκή φωτισμό, θέρμανση / ψύξη και εξαερισμό.

Η εκδήλωση γεμάτη από καινοτομίες λαμβάνει χώρα σε ένα από τους πιο κατάλληλους χώρους, όπως τον INNOVATHENS, το Κόμβο για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να επικοωνέιτε με τον Δρ Ιωάννη Παππά, GREEN EVOLUTION SA, Λεωφ. Βουλιαγμένης 501, Ηλιούπολη, i.pappas@green-evolution.eu, www.greenevolution.eu.

 Περισσότερα για το έργο HERB (www.euroretrofit.com, @euroretrofit)

Το έργο HERB – Ολιστική ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών αναπτύσσει και έτσι θα μπορέσει να επιδείξει ενεργειακά αποδοτικές νέες και καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις για τη ανακαίνιση και την παρακολούθηση των επιδόσεων ενός αριθμού τυπικών κτιρίων κατοικιών στις χώρες της ΕΕ. Μεταξύ των τεχνολογιών που προβλέπονται για τη ανακαίνιση του κελύφους περιλαμβάνονται διάφορα είδη μονωτικών υλικών. Επίσης αναπτύσσονται ενεργειακά αποδοτικές λύσεις συμπεριλαμβανομένων ενεργειακά αποδοτικού φωτισμού και HVAC (θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού), καθώς και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι τεχνολογίες και λύσεις είναι οικονομικά προσιτές, ανθεκτικές στο χρόνο, εύκολης εγκατάστασης και συμβατές με τις λειτουργίες και την αισθητική των υφιστάμενων κτιρίων, καθώς και ενεργειακά αποδοτικές. Οι τύποι του κτιρίου για την ανακαίνιση περιλαμβάνουν μονοκατοικίες, ημιανεξάρτητες κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών και διαμερίσματα διαφόρων «ηλικιών» (παλαιότητας). Οι μέθοδοι για τη μέτρηση της απόδοσης κτιρίων  πριν και μετά τη ανακαίνιση / μετασκευή περιλαμβάνουν έλεγχο διαρροής και θερμική απεικόνιση για να τον προσδιορισμό των κυρίων περιοχών του κελύφους του κτιρίου για βελτίωση.  τις μεγάλες περιοχές του κτιρίου  κονδύλιο για βελτίωση, πέραν της έξυπνης μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας για τις επιμέρους τεχνολογίες και των κτιρίων ως  σύνολο.

Τα κτίρια θα ανακαινισθούν / μετασκευαστούν σύμφωνα με τουλάχιστον τις πλέον πρόσφατες εθνικές κατασκευαστικές προδιαγραφές για τα νέα κτίρια. Ο τύπος και ο αριθμός των τεχνολογιών που αναπτύσσονται θα βελτιστοποιηθεί με τη ενεργειακή ανάλυση του κύκλου ζωής για κάθε τύπο κτιρίου. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για τη βελτιστοποίηση των τεχνολογιών και των λύσεων, την ανάλυση της δυναμικής ζήτησης ενέργειας των κτιρίων, και την πρόβλεψη του εσωτερικού μικροκλίματος, την ανάπτυξη και τον έλεγχο της  τεχνολογιών και των λύσεων σε εργαστηριακές συνθήκες, την ανακαίνιση / μετασκευή και την παρακολούθηση των οικιστικών κτιρίων σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, και με κοινωνικο-οικονομική ανάλυση. Τα παραπάνω αποτελέσματα θα παραδοθούν μέσω καινοτόμων λύσεις που αναπτύσσονται από την κοινοπραξία που περιλαμβάνει κορυφαίες εταιρείες, πανεπιστήμια και δημόσιους οργανισμούς από 10 ευρωπαϊκές χώρες.

Το έργο HERB χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του FP7, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και έχει διάρκεια 42 μηνών βάσει του συμβολαίου: 314283 . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο δείτε το www.euroretrofit.com ή επικοινωνήστε με τον Professor Saffa Riffat (Saffa.Riffat@nottingham.ac.uk), THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM Department of Architecture and Built Environment University Park NOTTINGHAM NG7 2RI), UNITED KINGDOM.


Εμφάνιση
Απόκρυψη