Ευφυία & ενεργειακή αποδοτικότητα στις κτιριακές υποδομές

Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκε στις 5/7, το συνέδριο “Ευφυΐα και ενεργειακή αποδοτικότητα στις κτιριακές υποδομές: Καινοτόμες πρακτικές για βιώσιμη ανάπτυξη”, που διοργάνωσε το IsZEB Cluster, στη Θεσσαλονίκη. Στο συνέδριο συμμετείχε ο Στέφανος Παλλαντζάς, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη ριζικής ενεργειακής αναβάθμισης των πολυκατοικιών με καινοτόμες διαδικασίες, μεθόδους και εργαλεία, και παρουσίασε το Passivistas: The Tavros Project και την συνέργεια ΕΙΠΑΚ – ΕΚΕΤΑ.

Τα βασικά θέματα του συνεδρίου περιλάμβαναν τη στρατηγική σχεδίαση για ένα καινοτόμο και αειφόρο κατασκευαστικό κλάδο, τις ολοκληρωμένες λύσεις για έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, τα εργαλεία και τις καλές πρακτικές ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες, όπως και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και ψηφιακής αναβάθμισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος “Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα” του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Εμφάνιση
Απόκρυψη