Προσοχή στις λεπτομέρειες

Το παρακάτω βίντεο παρουσιάζει βήμα βήμα την κατασκευή ενός συγκροτήματος παθητικών κατοικιών στην Βρετανία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σημασία εξάλειψης των θερμογεφυρών και στην αεροστεγανότητα του κτιρίου. Το βίντεο είναι μια παραγωγή του eSkillProject, ενος προγράμματος δια βίου μάθησης.


Εμφάνιση
Απόκρυψη