BASF και LUWOGE: Πρώτη ολιστική μακροχρόνια παρακολούθηση του εκσυγχρονισμού μιας γειτονιάς

Η ΒASF και η κατασκευαστική εταιρεία της LUWOGE δημοσίευσαν μια πρώτη αναλυτική έρευνα σχετικά με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των μέτρων ενεργειακού εκσυγχρονισμού στο προάστιο Brunck του Ludwigshafen. Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι η βιωσιμότητα, εξεταζόμενη από όλες τις πλευρές. Εκτός από τα καθαρά τεχνικά κριτήρια, όπως η κατάσταση των κτηρίων περίπου 10 χρόνια μετά τα έργα ανακαίνισης, το επίπεδο της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας και μια οικολογική αξιολόγηση, τέθηκε υπό εξέταση και η ποιότητα ζωής των κατοίκων με τη διεξαγωγή μιας άμεσης έρευνας. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση καθιστά τη μελέτη πρωτοπόρα στον τομέα της. Ο Κlaus Ries, υπεύθυνος των προϊόντων της BASF με τις εμπορικές ονομασίες Styropor®, Neopor® και Styrodur® για την Ευρώπη, εξήγησε το κίνητρο για αυτή την αναλυτική μελέτη: «Στα πλαίσια της συζήτησης σχετικά με την ενέργεια, τη μόνωση και την ανακαίνιση των υπαρχόντων κατοικιών, για εμάς είναι σημαντικό να εξετάσουμε αυτό το προάστιο λεπτομερώς». Ο οικοδομικός κλάδος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παγκοσμίως στη δημόσια συζήτηση για τη βιωσιμότητα επειδή είναι υπεύθυνος για σημαντική κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων, διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται διαφορετικά υλικά και τεχνολογίες. Θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, στην οικολογία, στη μηχανολογία και στην ποιότητα ζωής Tα σημαντικότερα αποτελέσματα της μελέτης ήταν ότι τα μέτραενεργειακής αναβάθμισης , που σχεδιάστηκαν ολιστικά σε παλιά και νέα κτήρια, απόσβεσαν σε μικρό χρονικό διάστημα τις δαπάνες και πρόσφεραν σημαντικά οικονομικά οφέλη εξοικονομώντας θερμική ενέργεια. Η συνεπακόλουθη ελάττωση των εκπομπών CO2 ήταν σημαντική. Η μελέτη έδειξε ότι σήμερα 80-90% των κατοίκων είναι ικανοποιημένοι μέχρι και πολύ ικανοποιημένοι από τη στέγασή τους. Οι ερωτηθέντες έχουν μια εξαιρετικά θετική άποψη της ποιότητας του μικροκλίματος στα διαμερίσματά τους. Αυτή η ποιότητα οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στη θερμική μόνωση. Το σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμικής μόνωσης (ETICS) περιλαμβάνει το Neopor, το διογκούμενο πολυστυρένιο (EPS) της BASF, που περιέχει γραφίτη και παρουσιάζει ιδιαίτερα καλή απόδοση στη μόνωση και συνεχίζει να αποδίδει τέλεια ακόμη και μετά από τουλάχιστον 10 χρόνια χρήσης. Η μακροχρόνια μελέτη έδειξε με απτά παραδείγματα τις μικροοικονομικές και μακροοικονομικές δυνατότητες του ολοκληρωμένου εκσυγχρονισμού στον τομέα της κτηματαγοράς. Συγκεκριμένα, είναι προφανές ότι η ενεργειακή απόδοση, η ποιότητα αστικού σχεδιασμού, η άνεση διαβίωσης και η οικονομική απόδοση αλληλοσυμπληρώνονται τέλεια όταν υπάρχει σωστός σχεδιασμός. «Στην περιοχή Brunck προχωρήσαμε στη δοκιμή πολλών καινοτομιών πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια, τόσο σχετικά με την ιδέα της ανακαίνισης μιας ολόκληρης περιοχής, που εκείνη την εποχή ήταν ακόμη καινούργια, όσο και σχετικά με τις επιλογές της ενεργειακής αναβάθμισης. Τώρα η μακροχρόνια μελέτη προσφέρει αντικειμενικά στοιχεία για το συνηθισμένο πλέον θέμα του ενεργειακού εκσυγχρονισμού», είπε ο Matthias Hensel, διευθύνων σύμβουλος της LUWOGE. Περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη του προαστίου Brunck Οικονομική αξιολόγηση με καλά αποτελέσματα Ο υπολογισμός της οικονομικής βιωσιμότητας και τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτή τη μελέτη σχετικά με τις οικολογικές πλευρές της ανακαίνισης της περιοχής σχεδιάστηκαν από την LUWOGE Consult, μια συμβουλευτική εταιρεία που λειτουργεί στο χώρο της ανάπτυξης της κτηματαγοράς και αποτελεί πλήρη θυγατρική εταιρεία της LUWOGE. Στους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή στη μελέτη, περιλαμβάνονται η αρχική κατάσταση του κτηρίου πριν από την ανακαίνιση και το ενεργειακό επίπεδο που πρόκειται να επιτευχθεί. Με τη βοήθεια του παραδείγματος του σπιτιού των 5 λίτρων στην ανάπτυξη των νέων κτηρίων στην περιοχή Brunck, οι περίοδοι ανταπόδοσης για τα διαφορετικά μέτρα μόνωσης της οροφής του υπογείου και του εξωτερικού τοίχου ήταν μόλις πέντε μέχρι επτά χρόνια, σε σύγκριση με τα 15-30 χρόνια σε μια πρόσφατα κατασκευασμένη κατοικία 1 λίτρου. Οι τιμές και η απόδοση του υλικού εκείνη την περίοδο των εργασιών ανακαίνισης χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης πολύ μικρότερων χρόνων ανταπόδοσης με μονωτικά υλικά μιας ομάδας καλύτερης θερμικής αγωγιμότητας, όπως π.χ. το Neopor 032, καθώς και δυνατότητα χαμηλότερου κόστους κατασκευής. Η σύγκριση ανάμεσα στην σχεδιαζόμενη ζήτηση θερμικής ενέργειας από τις κατοικίες των 3, 5 και 7 λίτρων και την πραγματική μέση κατανάλωση στο πέρασμα του χρόνου ήταν συνολικά θετική. Τα πραγματικά νούμερα κατανάλωσης ήταν γενικά χαμηλότερα από αυτά, που υπολογίστηκαν αρχικά. 8.300 μετρικοί τόνοι CO2 εξοικονομήθηκαν σε 10 χρόνια Με έναν παρόμοιο τρόπο υπολογισμού των δυνατοτήτων μείωσης της απαιτούμενης θερμικής ενέργειας, έγινε δυνατός ο κατά προσέγγιση υπολογισμός της μείωσης του CO2 που επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα των ενεργειακών μέτρων που ελήφθησαν σε ολόκληρη την περιοχή Brunck. Οι τιμές για την εξοικονόμηση CO2 κυμάνθηκαν μεταξύ 70 και 86% με βάση τα διαφορετικά οικοδομικά πρότυπα. Σε σύγκριση με ολόκληρη την περιοχή Brunck, εξοικονομήθηκαν γύρω στους 8.300 μετρικούς τόνους τα τελευταία 10 χρόνια. Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι τα μέτρα μόνωσης εφαρμόστηκαν κυρίως με τη χρήση Neopor, που διαθέτει μια πολύ θετική αξιολόγηση κύκλου ζωής. Η γκρίζα ενέργεια, δηλαδή η ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή, διαχείριση και απόρριψη, αναπληρώθηκε μετά από σχεδόν ένα χρόνο από την εξοικονόμηση ενέργειας θέρμανσης που προέκυψε ως αποτέλεσμα των διάφορων μέτρων μόνωσης. Μετά από 12 χρόνια επιβεβαιώθηκε η πολύ καλή κατάσταση της μόνωσης προσόψεων EPS Η τεχνική αξιολόγηση της πρόσοψης διεξήχθη από έναν αναγνωρισμένο ειδικό στον τομέα των σοβάδων, που υπεδείχθη δημοσίως. Αυτός πιστοποίησε ότι το σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμικής μόνωσης με Neopor βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς θερμικά γεφυρώματα ή ζημιές από πουλιά, έντομα ή μικροοργανισμούς. Οι κάτοικοι νιώθουν άνετα Στα πλαίσια της κοινωνικο-πολιτιστικής αξιολόγησης, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών του Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Καθηγητής Schlegel, Σχολή Σχεδιασμού) ανέλυσε τις επιπτώσεις του εκσυγχρονισμού της περιοχής στη συμπεριφορά των χρηστών και στην ποιότητα του περιβάλλοντος διαβίωσης που αντιλαμβάνονταν οι κάτοικοι. Ερωτήθηκαν συνολικά 187 κάτοικοι του προάστιου Brunck και κάτοικοι ενός παρόμοια εκσυγχρονισμένου προαστίου στο Darmstadt (bauverein AG). Περίπου 80% όσων ερωτήθηκαν δήλωσαν ικανοποιημένοι από την ποιότητα του κλίματος στην κατοικία τους μετά τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό. Μόνο 7% ένιωθε άβολα. Διαπιστώθηκε ότι οι προσδοκίες των κατοίκων για ένα άνετο κλιματικό περιβάλλον αυξάνονταν με τη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των κτηρίων. Η περιοχή Brunck Η περιοχή Brunck στο Ludwigshafen χτίστηκε τη δεκαετία του 1930 από την εταιρεία Badische Anilin-und Sodafabrik, την πρόδρομο της σημερινής BASF SE του Ludwigshafen, ως οικισμός στέγασης εργατών. Μετά από τις σημαντικές ζημιές που υπέστη κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η περιοχή Βrunck ξαναχτίστηκε τη δεκαετία του 1950 και σήμερα περιλαμβάνει περίπου 500 κατοικίες. Το 1996 οι εταιρείες LUWOGE, BASF, οι αρχές της πόλης Ludwigshafen και του κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου προώθησαν από κοινού ένα αναλυτικό σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της περιοχής Brunck. Τα υπάρχοντα κτήρια ανακαινίσθηκαν και επεκτάθηκαν με την προσθήκη νέων κτηρίων. Το σχέδιο περιλαμβάνει κατοικίες 7, 5 και 3 λίτρων και περιέχει την πρώτη κατοικία 3 λίτρων που δημιουργήθηκε ποτέ στη Γερμανία μετά από ανακαίνιση. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν περιλάμβαναν μόνωση των προσόψεων με Neopor, που είχε κυκλοφορήσει πρόσφατα στην αγορά εκείνη την εποχή.

Εμφάνιση
Απόκρυψη