Το ΕΙΠΑΚ φιλοξενεί το HAPPEN

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου HAPPEN  https://cordis.europa.eu/project/rcn/213576/factsheet/en , το οποίο
προωθεί τη ριζική ανακαίνιση των κτιρίων της Μεσογείου ώστε να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση της αντίστοιχης ενεργειακής κατανάλωσης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΙΠΑΚ διοργανώνουν την τρίτη εκδήλωση του έργου την Πέμπτη 3/10/2019 στη 13.00 μμ στο κτίριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου, Αναστάσεως 112 και Πίνδου, Παπάγου.

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση αλλά και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με Τεχνικά εργαλεία, Ενεργειακές πολιτικές και Επενδυτικές λύσεις των κτιριακών ανακαινίσεων.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημοσίου τομέα όσο και σε ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στη διαμόρφωση στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και την αστική αναβάθμιση. Παράλληλα, αφορά επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό, κατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

Κατεβάστε παρακάτω την ατζέντα της εκδήλωσης.


Εμφάνιση
Απόκρυψη