Τηλεθέρμανση : Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας που υπερβαίνει το 30%

Το παράδειγμα της τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας μας θύμισε ένας αναγνώστης μας. Στην Πτολεμαΐδα όμως η παραγωγή ενέργειας για τηλεθέρμανση υπολείπεται της ζήτησης κατά 30%. Η επένδυση για αύξηση της παραγωγής είναι πολύ ακριβή και επομένως ασύμφορη.

Η οικονομική λύση είναι να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων κτιρίων που θερμαίνονται σήμερα. Αν ακολουθήσουμε το πρότυπο του παθητικού κτιρίου, τότε η εξοικονόμηση ενέργειας θα φτάσει το 75%. Αυτό σημαίνει πως με την ίδια παραγόμενη ενέργεια θα εξυπηρετηθούν πολύ περισσότερα νοικοκυριά.

Εμφάνιση
Απόκρυψη