Συμμετοχή στην εξέταση CEPH Designer Δεκεμβρίου 2016

Η επόμενη εξέταση πιστοποίησης σχεδιαστών παθητικών κτιρίων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου. Δεν θα προηγηθεί σεμινάριο πριν την εξέταση. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις εξέτασεις, είτε για πρώτη φορά είτε έχουν δώσει παλαιότερα και έχουν αποτύχει, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα συμμετοχής.  Η επίσημη γραπτή εξέταση, η οποία διέπεται απο συγκεκριμένο κανονισμό και με προκαθορισμένη ύληθα είναι διάρκειας τριών ωρών και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.  Η εξέταση θεωρείται επιτυχής, όταν ο υποψήφιος καλύπτει τουλάχιστον το 50% των πόντων της βαθμολογίας. Οι επιτυχόντες θα λάβουν πιστοποιητικό απο το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου και θα καταχωρηθούν στην παγκόσμια βάση δεδομένων για 5 χρόνια. Σεμινάριο και Εξέταση θα γίνουν υπό την εποπτεία του ΕΙΠΑΚ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το κόστος συμμετοχής στην εξέταση είναι 250 ευρώ και πρέπει να προεξοφληθεί. Επίσης υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα αγοράς του υλικού του σεμιναρίου και η συμμετοχή στην εξέταση.  Το κόστος αυτού του τρόπου συμμετοχής είναι 650 ευρώ. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί κανονικά εφόσον υπάρχει ένας τουλάχιστον συμμετέχων. Συμπληρώστε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, επισυνάπτοντας ταυτόχρονα :
  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμένη απαραιτήτως τη διεθνή φόρμα συμμετοχής στην Εξέταση, εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε αυτήν. Την φόρμα αυτήν θα πρέπει να μας την φέρετε και πρωτότυπη στην εξέταση.
  • Αντίγραφο του πτυχίου σας ή άλλου επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την επαγγελματική σας ειδικότητα. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να μας το φέρετε στην εξέταση.

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.


Εμφάνιση
Απόκρυψη