Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες από την ομάδα του ΕΙΠΑΚ

Ανάλογα με την εμπειρία της ομάδας σχεδιασμού, η ομάδα του ΕΙΠΑΚ παρέχει μια σειρά από συμβουλευτικές υπηρεσίες  σειρά  σε ιδιωτικούς, εταιρικούς και κυβερνητικούς πελάτες που επιδιώκουν να εφαρμόσουν το πρότυπο Παθητικού Κτιρίου (Passivhaus) για τα έργα ή τα προϊόντα τους. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για μια λεπτομερή κατασκευή, τη βελτίωση του κτιρίου σας, εκπαιδευτικούς πόρους για παθητικά κτίρια ή επιχειρηματική ανάπτυξη, το ΕΙΠΑΚ μπορεί να αποτελέσει έναν Σύμβουλο Παθητικών Κτιρίων.

Το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να συμφωνηθεί σε ατομική βάση:

  • Βοήθεια με τους υπολογισμούς για το PHPP που ετοίμασε ο αρμόδιος για το σχεδιασμό
  • Συμβουλές σχετικά με τον σχεδιασμό της ιδέας του έργου και τον σχεδιασμό υλοποίησης της
  • Συμβουλές για την επιλογή των κατάλληλων δομικών προϊόντων
  • Συμβουλές για απλές και χαμηλού κόστους λύσεις δομικών συστημάτων
  • Υπολογισμός θερμογεφυρών δύο διαστάσεων
  • Εκπαιδευτικές διαλέξεις για κατασκευαστικές ομάδες
  • Υποστήριξη στην διαχείριση της κατασκευής
  • Επισκέψεις ποιοτικού ελέγχου σε εργοτάξια
  • Έλεγχος Blower door και Θερμογραφία
  • Αρχική ρύθμιση συστημάτων αερισμού

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε ατομική προσφορά.

Εμφάνιση
Απόκρυψη