Σεμινάριο 12PHPP Χρήση και Σχεδιασμός παθητικών κτιρίων με το υπολογιστικό εργαλείο PHPP

Το ΕΙΠΑΚ ανακοινώνει τη διεξαγωγή  του 1ου Σεμιναρίου 12PHPP  “Χρήση και Σχεδιασμός Παθητικών Κτιρίων με το υπολογιστικό εργαλείο PHPP” , στην Αθήνα και τον Βόλο για τον Φεβρουάριο και Μάρτιο 2019.

Το σεμινάριο μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με τη διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης σχεδιαστών παθητικών κτιρίων.

Το λογισμικό PHPP είναι ένα χρήσιμο και αξιόπιστο εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων. Το  PΗΡΡ επικυρώνεται και επεκτείνεται συνεχώς βάσει των μετρούμενων τιμών κτιρίων που υλοποιήθηκαν με τη χρήση του , αλλά και των νέων ερευνητικών ευρημάτων. Το PHPP 9 είναι το μόνο υπολογιστικό εργαλείο πανευρωπαϊκά που ανταποκρίνεται πλήρως στον ορισμό του κτίριου NZEB, όπως αυτό θα υλοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε νέα και υφιστάμενα κτίρια από το 2020. Υποστηρίζει επίσης αξιόπιστα προγράμματα χρηματοδότησης όπως το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ.

To PΗΡΡ βασίζεται σε Excel και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1998, έκτοτε δε έχει αναπτυχθεί συνεχώς περαιτέρω. Περιλαμβάνει φύλλα υπολογισμού για τα ενεργειακά ισοζύγια θέρμανσης και ψύξης χώρου (ετήσια και μηνιαία μέθοδος), για τη διανομή και παροχή θερμότητας από οποιαδήποτε πηγή, για την ηλεκτρική ενέργεια και τη ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας, για την παραγωγή και διανομή ΖΝΧ, τον υπολογισμο Φωτοβολταϊκού Συστήματος Στέγης, τις αποδόσεις αντλιών κάθε τύπου και πολλά άλλα.

Νέες ενότητες προστέθηκαν διαδοχικά για την πρακτική του σχεδιασμού των έργων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων σύμφωνα με το πρότυπο Passive House και NZEB σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χαρακτηριστικών τιμών των παραθύρων, της σκίασης, του φυσικού και μηχανικού αερισμού. Ακόμη τελειοποιήθηκαν οι υπολογισμοί για την θερινή συμπεριφορά, την ψύξη και τη ζήτηση αφύγρανσης, εξαερισμού για τα μεγάλα και μη οικιστικά κτίρια, λαμβάνοντας υπόψη και τις  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέλος ολοκληρώθηκε και η μεθοδολογία πιστοποίησης EnerPHit (ανακαίνιση των υπαρχόντων κτιρίων) σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Σεμινάριο, το οποίο είναι 20 ωρών, θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το Βόλο  με την εξουσιοδότηση του PHI από πιστοποιημένους για το συγκεκριμένο σεμινάριο εκπαιδευτές.


Το Σεμινάριο  25θα διεξαχθεί τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

 • Δευτέρα 04/03  4.00μμ – 9.00μμ
  Τρίτη 05/03  4.00μμ – 9.00μμ
  Τετάρτη  06/03  4.00πμ – 9.00μμ
  Πέμπτη  07/03  4.00πμ – 9.00μμ

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών 25 άτομα (φυσική παρουσία) + 10 άτομα (από επαρχία μέσω SKYPE). Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο 2 μέρες πριν το σεμινάριο.

Τα μέλη ΕΙΠΑΚ δικαιούνται έκπτωσης, ανάλογα με τον τύπο της συνδρομής τους. Οι τιμές κάθε επιλογής αναφέρονται στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής παρακάτω. Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής.

Αν θέλετε να γίνετε μέλος του ΕΙΠΑΚ, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, πριν την εγγραφή σας στο σεμινάριο. Αν είστε μέλος του ΕΙΠΑΚ, αλλά δεν έχετε ανανεώσει τη συνδρομή σας, παρακαλούμε ακολουθήστε επίσης τον παρακάτω σύνδεσμο. Δείτε επίσης τις νέες παροχές μελών.

Τα σεμινάρια θα γίνουν από Έλληνες εκπαιδευτές στα ελληνικά , αλλά με ύλη στην αγγλική γλώσσα.  Συμπληρώστε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής :

  Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

  Μέλος ΕΙΠΑΚ* ΟΧΙBASICPLUS(-10%)PREMIUM(-25%)VIP (-50%)

  Επιλέξτε τον τρόπο συμμετοχής σας και δείτε το αντίστοιχο κόστος.

  ΕΠΙΛΟΓΕΣ

  Επιλέξτε τον τρόπο παρουσίας σας στο σεμινάριο.

  ΕΠΙΛΟΓΕΣ

  Όνομα και Επώνυμο*:

  Επωνυμία Επιχείρησης:


  (μόνο για νομικά πρόσωπα)

  Επάγγελμα - Δραστηριότητα*:

  Διεύθυνση:Οδός/Αριθμός/Πόλη*:

  Ταχ.Κώδικας*:

  Σταθερό Τηλέφωνο*:

  Κινητό Τηλέφωνο*:

  E-mail*:

  ΑΦΜ*:

  ΔΟΥ*:

  Από που πληροφορήθηκα για το Σεμινάριο:

  Απόδειξη Πληρωμής (εφόσον υπάρχει):


  Εμφάνιση
  Απόκρυψη