Πιστοποιημένος Σχεδιαστής/Σύμβουλος Παθητικού Κτιρίου

Είναι ευρέως γνωστό το γεγονός ότι τα νέα κτίρια μπορούν να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να καταναλώνουν μόνο ένα μικρό κλάσμα της ενέργειας που χρησιμοποιείται από τα συμβατικά κτίρια μέχρι τώρα.

Σε όλη την Ευρώπη έχουν χτιστεί  περισσότερα από 40.000 παθητικά κτίρια, των οποίων η ζήτηση για θέρμανση ή ψύξη χώρου ισούται με μόνο περίπου το ένα δέκατο σε σχέση με το μέσο όρο των συμβατικών κτιρίων. Οι απαιτήσεις ποιότητας για το πρότυπο Passive Ηouse έχουν συγκεκριμενοποιηθεί εδώ και μερικά  χρόνια, όλες οι σχετικές πληροφορίες δημοσιεύονται με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται σημαντικά εργαλεία προγραμματισμού όπως το λογισμικό PHPP .

Όλα αυτά δεν μπορούν  όμως να υποκαταστήσουν τον εξειδικευμένο σχεδιαστή / αρχιτέκτονα, παρά μόνο να διευκολύνουν τη δουλειά του. Κάθε σχεδιαστής και σύμβουλος πρέπει και μπορεί να αποκτήσει αυτή τη γνώση και δεξιότητα. Προηγμένη εκπαίδευση για τα βασικά και κρίσιμα θέματα γύρω από τον σχεδιασμό Παθητικών Κτιρίων προσφέρεται σήμερα  από έναν αυξανόμενο αριθμό των ιδρυμάτων. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου προσφέρει ήδη στα μέλη του το σεμινάριο Passive House basics, ενώ από τις αρχές του 2013 θα προσφέρει και τα εξειδικευμένα σεμινάρια πιστοποίησης σχεδιαστών και συμβούλων.

Ένα διαφορετικό μονοπάτι της περαιτέρω εκπαίδευσης είναι και η πρακτική εμπειρία. Ένας αρχιτέκτονας η ένας μηχανικός, ο οποίος έχει ήδη κατασκευάσει μια ένα πιστοποιημένο Passive House, αναπόφευκτα έχει αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία και μπορεί να πιστοποιηθεί.

Το πιστοποιητικό επομένως είναι ένα μοναδικό τεκμήριο για τους μελλοντικούς πελάτες ότι ο κάτοχός της έχει αποκτήσει τις γνώσεις και την εμπειρία για την επιτυχή σχεδιασμό και υλοποίηση των παθητικών κτιρίων.

Πιστοποιημένοι Σχεδιαστές μπορούν να γίνουν:

 • Αρχιτέκτονες
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Φυσικοί Κτιρίων
 • Μηχανικοί κλιματισμού (HVAC)
 • Μηχανικοί ξύλινων κατασκευών
 • Τεχνίτες τοιχοποιίας
 • Κατασκευαστές
 • Μηχανικοί Παραγωγής στην κατασκευαστική βιομηχανία

Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι μπορούν να γίνουν:

 • Χημικοί
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Τεχνίτες ξύλινων κουφωμάτων
 • Σύμβουλοι ακινήτων
 • Μηχανικοί Περιβάλλοντος
 • Ενεργειακοί Σύμβουλοι/Επιθεωρητές
 • Ξυλουργοί

Οι Πιστοποιημένοι από το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού Σπιτιού (ΡΗΙ)  Σχεδιαστές/Σύμβουλοι Παθητικών Κτιρίων αποδεδειγμένα διαθέτουν τη γνώση , την εμπειρία και τα λοιπά θεμελιώδη μεγέθη για το σχεδιασμό τέτοιων κτιρίων. Δεδομένου δε ότι η γνώση είναι πάντα προσωπική, έχουν πιστοποιηθεί μόνο σαν άτομα. Επιπλέον κάθε πέντε χρόνια οι Σχεδιαστές/Σύμβουλοι πρέπει να τεκμηριώνουν τη συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεών τους.

Το ΕΙΠΑΚ θα παρέχει τόσο στα μέλη του (σε ειδικές τιμές) όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο τα σεμινάρια πιστοποίησης Σχεδιαστών/Συμβούλων από τις αρχές του 2013.


Εμφάνιση
Απόκρυψη