Πιστοποίηση Κτιρίων

Πιστοποίηση από το ΕΙΠΑΚ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου είναι διαπιστευμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου ως φορέας πιστοποίησης παθητικών κτιρίων και παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες που αναπτύσσουν ευρύ φάσμα έργων σε όλο τον κόσμο. Το ΕΙΠΑΚ πιστοποιεί κτίρια σε Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Τουρκία, Βουλγαρία και Κύπρο.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με έναν πιστοποιητή*, νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού. Τυχόν προβλήματα που εντοπίζονται από τον πιστοποιητή μπορούν εύκολα να διορθωθούν σε αυτό το χρονικό σημείο. Ωστόσο, η πιστοποίηση μπορεί επίσης να ζητηθεί μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου.

Κατά κανόνα, όλα τα ενεργειακά έγγραφα σχεδιασμού και τα τεχνικά δεδομένα των δομικών προϊόντων υποβάλλονται πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Μετά από προσεκτικό έλεγχο και σύγκριση με τον υπολογισμό του ενεργειακού ισοζυγίου, ο πιστοποιητής θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν απαραίτητες διορθώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, τυχόν αλλαγές στον σχεδιασμό θα ενημερωθούν και τα έγγραφα που σχετίζονται με την κατασκευή (έλεγχος αεροστεγανότητας, τεκμηρίωση της ρύθμισης του ρυθμού ροής, δήλωση του υπεύθυνου της κατασκευής) θα ελεγχθούν κατά την τελική επιθεώρηση.

Εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου θα λάβει τα ακόλουθα:

  • το πιστοποιητικό
  • ένα συμπληρωματικό φυλλάδιο με τεκμηρίωση του υπολογισμού του ενεργειακού ισοζυγίου και όλων των σχετικών χαρακτηριστικών τιμών του κτιρίου
  • μια πλακέτα τοίχου (προαιρετικό)

Βήμα προς βήμα ανακαίνιση σύμφωνα με το EnerPHit Retrofit Plan

Πολλοί ιδιοκτήτες κτιρίων δεν θέλουν να πραγματοποιήσουν πλήρη ανακαίνιση, αλλά μάλλον να αναβαθμίσουν μόνο κάθε στοιχείο του κτιρίου καθώς απαιτείται επισκευή. Εδώ είναι συχνά δυνατό να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης με χαμηλό επιπλέον κόστος, χρησιμοποιώντας τα συστήματα του Παθητικού Κτιρίου. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ένα συνολικό σχέδιο θα πρέπει ωστόσο να ολοκληρωθεί εκ των προτέρων, για τα τρέχοντα καθώς και όλα τα μελλοντικά βήματα ανακαίνισης που θα πραγματοποιηθούν. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι όλα θα ταιριάζουν μαζί και ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να βασιστεί στο να έχει ένα άνετο κτίριο με χαμηλό κόστος ενέργειας μόλις ολοκληρωθεί το τελικό βήμα.

Το EnerPHit Retrofit Plan (διαθέσιμο στο PHPP-CD) παρέχει μια μεθοδολογία για αυτόν τον τύπο συνολικού σχεδιασμού. Για πρόσθετη διασφάλιση ποιότητας, το ΕΙΠΑΚ προσφέρει προ-πιστοποίηση ως έργο EnerPHit (ή Passive House). Αυτό απαιτεί ένα καθιερωμένο σχέδιο αναβάθμισης EnerPHit, όπου το πρώτο στάδιο ανακαίνισης έχει ήδη εφαρμοστεί με ελάχιστη εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 20%. Η προ-πιστοποίηση παρέχει διαβεβαίωση στους ιδιοκτήτες και τους σχεδιαστές ότι μετά την εφαρμογή όλων των βημάτων ανακαίνισης, θα επιτευχθεί το επιθυμητό πρότυπο.

Εμφάνιση
Απόκρυψη