Παρέμβαση στελεχών του ΕΙΠΑΚ στο ΥΠΕΚΑ

PrintΣτη χώρα μας, ιδιαιτερότητες όπως το ήπιο κλίμα, καθιστούν την υλοποίηση κτιρίων με άριστη άνεση κατοικήσεως, χαμηλό κόστος υλοποίησης και σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις θέρμανσης – ψύξης, ένα προϊόν που δεν ανήκει πλέον στο μέλλον. Μελέτες σκοπιμότητας, αλλά και μετρήσεις στις πρώτες σχετικές εφαρμογές στη χώρα μας, αποδεικνύουν πως τα κτίρια αυτού του είδους, τείνουν να είναι όμοιου κόστους με τα συμβατικά, αν αρθούν γραφειοκρατικά κυρίως εμπόδια.

Στελέχη του ΕΙΠΑΚ ανέλαβαν την πρωτοβουλία να αποστείλουν επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη και συναρμόδιους φορείς για την άρση αυτών των εμποδίων στην υφιστάμενη διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης. 

Στην επιστολή γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας και την μείωση του κόστους έκδοσης αδειών δόμησης προς όφελος του πολίτη.

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την υποχρέωση εκπόνηση μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης, απαιτεί την εκπόνηση μελέτης θέρμανσης, ψύξης και εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κάθε κτίριο ακόμα και όταν από το σχεδιασμό προκύπτει ότι δεν απαιτείται κανένα θερμαντικό ή ψυκτικό μέσο για τη δημιουργία συνθηκών άνεσης. Παράλληλα δε λαμβάνονται υπόψη τα υπολογιζόμενα πάγια θερμικά ή ψυκτικά φορτία που παράγονται από τη συνήθη χρήση των κτιρίων. Το αποτέλεσμα είναι να υποχρεώνονται οι επενδυτές σε κοστοβόρες και ανούσιες μελέτες, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν απαρέγκλιτα, ακόμα και αν οι εγκαταστάσεις αυτές δε διαθέτουν καμία οικονομική ή χρηστική σκοπιμότητα, αφού ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Το σκεπτικό της υλοποίησης κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, βασίζεται πρωτίστως στο γεγονός πως το επιπρόσθετο κόστος για πλήρη θερμική θωράκιση των διαφανών και αδιαφανών στοιχείων του κελύφους των κτιρίων, εξισώνεται από την παράλειψη των μεγάλων (και στις περισσότερες περιπτώσεις υπερδιαστασιολογημένων) συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Η προτεραιότητα στην εξοικονόμηση, αλλά και η σχέση κόστους – οφέλους σε σχέση με τη χρήση ΑΠΕ, έχει αποδειχτεί διεθνώς ότι οδηγεί εκ τους ασφαλούς σε κτίρια ελάχιστης ενεργειακής απαίτησης και περαιτέρω σε κτίρια θετικού ενεργειακού ισοζυγίου. Αυτό άλλωστε προτάσσει και η ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία 31/2010 και ο Κανονισμός 244/2012 με τα οποία εναρμονίστηκε πρόσφατα και η Ελληνική νομοθεσία (N.4122/2013).

Διαβάστε όλη την επιστολή εδώ.


Εμφάνιση
Απόκρυψη