Παθητικό κτίριο αλλιώς …

Πόσο απλά μπορείς να εξηγήσεις το παθητικό κτίριο? Ο φίλος μας από την Αυστραλία το κατέφερε όσο πιο απλά γίνεται.


Εμφάνιση
Απόκρυψη