Παθητικά Σπίτια για την Ανάπτυξη στην Ε.Ε.

Τα «Παθητικά Σπίτια» είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να προσφέρει αύξηση θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, μαζί με ανάπτυξη στην οικονομία, μείωση των κρατικών χρεών και απαγκίστρωση απ’ την εξάρτηση στους υδρογονάνθρακες και την πυρηνική ενέργεια σύμφωνα με το Ινστιτούτο Παθητικού Σπιτιού.

Στη διαπίστωση αυτή προχώρησε ο Δρ Wolfgang Feist, διευθυντής του Ινστιτούτου του Παθητικού Σπιτιού, στην εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο Διεθνές Συνέδριο Παθητικού Σπιτιού, που διοργανώθηκε στο Ανόβερο της Γερμανίας, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο όπου επιδοτούνται με 80 ευρώ ανά τ.μ. οι υπάρχουσες κατασκευές, προκειμένου να προχωρήσουν σε πραγματικά βιώσιμες, ριζικές ανακαινίσεις που θα μείωναν τουλάχιστον κατά 85% τη χρήση ενέργειάς τους.

Τα «Παθητικά Σπίτια» εξαπλώνονται ανά τον κόσμο με γοργούς ρυθμούς, καθώς έχουν ήδη κατασκευαστεί πάνω από 40.000 σε μία συνολική επιφάνεια 20 εκατ. τ.μ., ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Ευρώπη υπάρχουν συνολικά 5 δισ. τ.μ. κατοικούμενου χώρου σε κτίρια κατασκευασμένα μεταπολεμικά που καταναλώνουν κατά μέσο όρο από 140 έως 250 κιλοβατώρες ανά τ.μ. ετησίως για τις ανάγκες θέρμανσής τους.

Το σύνολο των επιδοτήσεων για το project θα έφτανε τα 400 δισ. ευρώ, ωστόσο θα προσέλκυε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ινστιτούτου, επενδύσεις περίπου 3 τρισ. ευρώ, ενώ ο δημόσιος τομέας θα μπορούσε να καλύψει τη χρηματοδότησή τους από τα 600 δισ. εσόδων που συγκεντρώνει από την απόδοση ΦΠΑ. Το Ινστιτούτο υπολογίζει πως η εφαρμογή του project αυτού θα εξοικονομούσε 1.000 τεραβατώρες ενέργειας το χρόνο, ήτοι 4 τρισ. ευρώ σε έξοδα ενέργειας για τους κατοίκους αυτών των «αναβαθμισμένων» κατοικιών, μειώνοντας έτσι το έλλειμμα στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρώπης, ενώ θα δημιουργούσε 2,2 εκατ. νέες, «πράσινες» θέσεις εργασίας και θα μείωνε κατά 530 εκατ. τόνους τις εκπομπές CO2 σε όλη την Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, όπως υπογράμμισε ο έτερος πρόεδρος του International Resource Panel του Περιβαλλοντολογικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, Ernst Ulirch von Weizsacker, για να μπορέσει να εκκινήσει ένα τέτοιο project, θα χρειαστούν και οι κατάλληλες φορολογικές πολιτικές για την προσέλκυση επενδυτών. Δηλαδή η μείωση των φόρων που σχετίζονται με το κόστος εργασίας και η αύξηση των ενεργειακών φόρων.


Εμφάνιση
Απόκρυψη