Λογισμικό

Λογισμικά που προσφέρονται από το ΕΙΠΑΚ

Το ΕΙΠΑΚ ως επίσημο μέλος της  iPHA  διαθέτει το PHPP και designPH, λογισμικά απαραίτητα για τον σχεδιασμό ενός Παθητικού Κτιρίου. Επίσης αποτελεί επίσημο διανομέα του λογισμικού flixo, απαραίτητο εργαλείο για την επίλυση θερμογεφυρών.

Passive House Planning Package – ένα δοκιμασμένο εργαλείο σχεδιασμού

Το PHPP που βασίζεται στο Excel κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1998 και έκτοτε αναπτύσσεται συνεχώς. Τα φύλλα υπολογισμού για τα ισοζύγια θέρμανσης χώρου (ετήσιες και μηνιαίες μεθόδους), καθώς και για τη διανομή και την παροχή θερμότητας και για την απαίτηση ρεύματος και πρωτογενούς ενέργειας, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του εργαλείου. Οι βασικές ενότητες συμπληρώθηκαν διαδοχικά για τον πρακτικό σχεδιασμό έργων ενεργειακής απόδοσης σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χαρακτηριστικών τιμών των κουφωμάτων, της σκίασης, του φορτίου θέρμανσης και της θερινής συμπεριφοράς, της απαίτησης ψύξης και αφύγρανσης, αερισμού για μεγάλα έργα και κτίρια τριτογενούς τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την πιστοποίηση EnerPHit (ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων). Το PHPP επικυρώνεται συνεχώς και επεκτείνεται βάσει των μετρημένων τιμών και των νέων ερευνητικών ευρημάτων.

Το λογισμικό είναι διαθέσιμο στο eshop του ΕΙΠΑΚ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις και για ηλεκτρονική παραγγελία πατήστε εδώ.

DesignPH 2.0 PRO

To designPH, ένα plugin για το λογισμικό 3D σχεδίασης SketchUp, δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου για να παράσχει ένα προγραμματιστικό περιβάλλον τρισδιάστατης σχεδίασης που συνεργάζεται με το PHPP (Passive House Planning Package). Το plugin παρέχει έναν αλγόριθμο αυτόματης ανάλυσης ο οποίος εξάγει τις ομάδες δομικών στοιχείων και επιφανειών. Αφού εισαχθεί ένα μοντέλο στο PHPP, οι βασικές εισαγωγές στα φύλλα εργασίας Επιφάνειες, Κουφώματα και Σκίαση θα έχουν συμπληρωθεί. Αυτό επιτρέπει τον γρήγορο υπολογισμό ενός αποτελέσματος της ειδικής απαίτησης θέρμανσης χρησιμοποιώντας τυπικές τιμές, ενδεχομένως εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο υπολογισμού. Το designPH παρέχει επίσης ένα απλοποιημένο προκαταρκτικό ενεργειακό ισοζύγιο με το πέρας της ανάλυσης. Αυτό επιτρέπει την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού πριν την εξαγωγή, εξασφαλίζοντας μία πιο αποδοτική επαναληπτική διαδικασία, και την αποφυγή μη αποδοτικών επιλογών κατά τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού.

Το λογισμικό είναι διαθέσιμο στο eshop του ΕΙΠΑΚ, για ηλεκτρονική παραγγελία πατήστε εδώ.

flixo

Πρόκειται για ένα λογισμικό που είναι κατάλληλο για ανάλυση θερμογεφυρών. Είναι αξιόπιστο και έγκυρο καθότι συμφωνεί με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 10211 και EN ISO 10077-2. Δίνει γρήγορα αποτελέσματα χάρη στη χρηστικότητα και στα πολλαπλά εργαλεία που παρέχει. Προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας αναφοράς αποτελεσμάτων.

Μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη έκδοση για τις ανάγκες σας παρακάτω:

  • flixo pro

Κατάλληλο για φυσικούς κτιρίων, για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των πετασμάτων, κουφωμάτων και αρχιτεκτονικών κατασκευών. Υπολογίζει τον συντελεστή θερμοπερατότητας U σε απλά δομικά στοιχεία, σε κουφώματα καθώς και σε στοιχεία πετασμάτων. Ακόμα υπολογίζει την γραμμική θερμοπερατότητα Ψ στα παραπάνω. Τέλος υπολογίζει την ελάχιστη επιφανειακή θερμοκρασία του εκάστοτε στοιχείου για τον έλεγχο εμφάνισης συμπύκνωσης.

  • flixo frame

Κατάλληλο για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κουφωμάτων, προσφέρει γρήγορο υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας του πλαισίου του κουφώματος Uf και εύκολη εξαγωγή αναφοράς αποτελεσμάτων. Παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ανάθεσης των διάκενων του προφίλ (air cavity) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του EN ISO 10077-2.

  • flixo energy

Κατάλληλο για αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και φυσικούς κτιρίων. Υπολογίζει τον συντελεστή θερμοπερατότητας U και την γραμμική θερμοπερατότητα Ψ σε απλά δομικά στοιχεία. Τέλος υπολογίζει την ελάχιστη επιφανειακή θερμοκρασία του εκάστοτε στοιχείου για τον έλεγχο εμφάνισης συμπύκνωσης.

Το λογισμικό είναι διαθέσιμο στο eshop του ΕΙΠΑΚ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις και για ηλεκτρονική παραγγελία πατήστε εδώ.

Εμφάνιση
Απόκρυψη