Κοινή τοποθέτηση 12 φορέων για την ενεργειακή αποδοτικότητα

Κοινή τοποθέτηση 12 φορέων για την ενεργειακή αποδοτικότητα εστάλη σήμερα με τη μορφή επιστολής στους Έλληνες Ευρωβουλευτές  Μαρία Σπυράκη, Νότη Μαριά, Σοφία Σακοράφα και Εύα Καϊλή. Το περιέχομενο της επιστολής είναι το ακόλουθο : Είναι κοινή μας πεποίθηση πως ένα φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικών για το 2030 θα έχει πολλαπλές ωφέλειες για την Ελλάδα, σε επίπεδο δημιουργίας θέσεων εργασίας, προστασίας των καταναλωτών και συνεισφοράς στην ενεργειακή ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να στηρίξετε έμπρακτα, ως μέλος της αρμόδιας Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE), στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα (2012/27/ΕΕ), εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, θα καταστήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα κεντρικό πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα: 1. Στόχος εξοικονόμησης 40% Η σημασία ακόμα και του 1% εξοικονόμησης το 2030 είναι τεράστια για την Ελλάδα. Ισοδυναμεί με περίπου 3 προγράμματα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», το οποίο συνέβαλε στη δημιουργία, σωρευτικά, 10.000 νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση των ετήσιων ενεργειακών δαπανών των νοικοκυριών έως και κατά 1.200 ευρώ . Αντίστοιχα θα ωφεληθεί η ελληνική βιομηχανία από τη μείωση του ενεργειακού της κόστους , αλλά και οι ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής υλικών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας που δραστηριοποιούνται τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά. Επιπλέον, και συνολικά για την Ευρώπη, η διαφορά του στόχου κατά 1% συνεπάγεται μειωμένες εισαγωγές φυσικού αερίου κατά 4% και μείωση των δαπανών υγείας κατά €6 δισ. τον χρόνο . 2. Δεσμευτικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο Η υιοθέτηση δεσμευτικών στόχων σε εθνικό επίπεδο θα δημιουργήσει ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, απαραίτητο για την κινητοποίηση κεφαλαίων. Η προσπάθεια που θα απαιτηθεί την επόμενη δεκαετία δεν είναι εκτός των δυνατοτήτων της χώρας μας, καθώς η Ελλάδα με τα επίπεδα κατανάλωσης του 2013-2015 έχει ήδη πιάσει τον στόχο εξοικονόμησης του 2020 . Για να παραμείνει η χώρα μας σε χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης απαιτείται μια συνεκτική, δεσμευτική στρατηγική αύξησης της αποδοτικότητας, απαραίτητη προϋπόθεση και για την εξασφάλιση χρηματοδότησης των εθνικών επιδοτούμενων προγραμμάτων. 3. Φιλόδοξες υποχρεώσεις ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 7) Η υποχρέωση μείωσης της κατανάλωσης ίσης με το 1,5% των ετήσιων πωλήσεων ενέργειας (άρθρο 7) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οδηγίας, καθώς μέσω αυτής επιτυγχάνεται πάνω από το μισό της απαιτούμενης εξοικονόμησης. Είναι απαραίτητη, συνεπώς, η ενδυνάμωση αυτού του εργαλείου, η οποία μπορεί να κινητοποιήσει παρόχους ενέργειας, όπως η ΔΕΗ, προς ένα νέο πεδίο κερδοφορίας . 4. Ενεργειακή φτώχια Εκτιμάται πως 39,5% των ελληνικών νοικοκυριών εμπίπτει στην κατηγορία της ενεργειακής φτώχιας , ενώ το πρόβλημα των ανεπαρκών συνθηκών στέγασης εντείνεται από την ηλικία του ελληνικού κτιριακού αποθέματος (πάνω από 52% των κατοικιών έχουν κτισθεί πριν την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης). Ο ρόλος σας είναι κρίσιμος στην ένταξη της ενεργειακής φτώχιας στις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας, ώστε να αποφευχθούν οι πολιτικές επιδότησης κατανάλωσης καυσίμων που κατά το παρελθόν στέρησαν πόρους από την χρηματοδότηση μιας μακρόχρονης εθνικής πολιτικής εξοικονόμησης. Ως μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, είστε σε θέση να προασπίσετε τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, στηρίζοντας ταυτόχρονα την εγχώρια βιομηχανία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. Σας καλούμε, στην κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 28 Νοεμβρίου, να ψηφίσετε υπέρ ενός φιλόδοξου και δεσμευτικού πλαισίου προώθησης της ενεργειακής απόδοσης. Οι συνυπογράφοντες φορείς Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης HellasCert Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος, AEI Πειραιά T.T. ΙΝΖΕΒ – Institute of Zero Energy Buildings Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης Πανελλήνιος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Συνθετικών Κουφωμάτων Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας SBC GREECE Συνέντευξη εκπροσώπων στο ECONEWS/ΣΚΑΙ 

Εμφάνιση
Απόκρυψη