“Εξοικονομώ-Αυτονομώ”: σημαντικά βήματα βελτίωσης

Με αφορμή την προδημοσίευση του οδηγού του “εξοικονομώ – αυτονομώ”, έχουμε να παρατηρήσουμε κατ’ αρχήν τα εξής:

 1. Επικροτούμε ως εξαιρετικά θετικές τις αποφάσεις του ΥΠΕΝ για διπλασιασμό του επιλέξιμου προϋπολογισμού, για πρόσθετη επιδότηση για επιπλέον των τριών ενεργειακές κατηγορίες, για ειδικά κίνητρα για τις πολυκατοικίες, για ένταξη των ΑΠΕ και του Smart Readiness στις επιλέξιμες δαπάνες. Θεωρούμε πως με αυτό τον τρόπο μπορούν να γίνουν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε παλαιά κτίρια με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
 2. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προσθήκη στις επιλέξιμες δαπάνες των κεντρικών και μη κεντρικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας. Η επιλογή αυτή του ΥΠΕΝ είναι το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα για την αλλαγή της κουλτούρας των χρηστών σχετικά με την ποιοτητα της εσωτερικής ατμόσφαιρας στα κτίρια.
  3. Με δεδομένη την μέση αύξηση της επιδότησης σε επίπεδα του 70% και έως και 85% θα πρέπει το ΥΠΕΝ να εξετάσει πολύ σοβαρά, για λόγους υγιούς ανταγωνισμού, τη δυνατότητα άμεσης προκαταβολής (συμπεριλαμβανομένης της ίδιας συμμετοχής) τουλάχιστον του 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού στους συμβαλόμενους προμηθευτές του κάθε δικαιούχου.
  4. Συνιστούμε στο ΥΠΕΝ να επανεξετάσει το θέμα των χωνευτών κουφωμάτων και της σχέσης τους με την εξωτερική θερμομόνωση. Γνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί μια “στρέβλωση” του ΚΕΝΑΚ, αλλά θεωρούμε απαράδεκτο να μην μπορεί κάποιος να μονώσει σωστά το σπίτι του εξωτερικά και να αναγκαστεί να μειώσει την ωφέλιμη επιφάνεια του επειδή η πλειοψηφία της πολυκατοικίας δεν τον αφήνει να αντικαταστήσει τα χωνευτά κουφώματα που μπάζουν με επάλληλα ή ανοιγόμενα. Θεωρούμε ως βέλτιστη λύση την εξαίρεση των χωνευτών κουφωμάτων ως επιλέξιμης δαπάνης και την κατάργηση της υποχρέωσης συναίνεσης της πολυκατοικίας στην αντικατάσταση αποκλειστικα χωνευτών κουφωμάτων, όπως ακριβώς ισχύει και στην αυτονομία θέρμανσης μέσω του ατομικού λέβητα στη βεράντα.
  5. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί συμβάλλαμε σε πολλά τεχνικά θέματα βελτίωσης του προγράμματος και θα είμαστε εδώ να συμβάλλουμε και πάλι να διορθωθούν τυχόν αδυναμίες ή και αστοχίες και στρεβλώσεις. Είμαστε περισσότερο ικανοποιημένοι γιατί έχουμε απέναντι μας μια πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ η οποία ακούει και την αγορά και τους θεσμικούς φορείς και στον ένα ή στον άλλο βαθμό υλοποιεί.
  6. Περιμένουμε απο το ΥΠΕΝ να δείξει την ίδια αποφασιστικότητα που δείχνει σήμερα για την αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων και για το σχεδιασμό νέων κτιρίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΝΖΕΒ, όπως έχουμε υποχρέωση ως χώρα μέλος της ΕΕ. Πρέπει και εκεί να αναληφθούν τολμηρές πολιτικές και να δοθούν ισχυρά κίνητρα για καλύτερα κτίρια.
  Μια τέτοια μεταρρύμιση μπορεί να γίνει άμεσα στα πλαίσια του πολεοδομικου-χωροταξικού νομοσχεδίου που προωθείται στη Βουλή και αφορά στην αναθεώρηση του άρθρου 25 του ΝΟΚ για τα κίνητρα για κτίρια ΝΖΕΒ. Το ΕΙΠΑΚ έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το θεμα αυτό και θεωρούμε πως έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την υλοποίηση του.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια για καλύτερα, πιο αειφόρα και άριστα ενεργειακά κτίρια.


Εμφάνιση
Απόκρυψη