Ενεργειακή απόδοση στα κτίρια: Το παθητικό σπίτι η ασφαλής απάντηση

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στις περισσότερες χώρες. Η περισσότερη από αυτή την ενέργεια καταναλώνεται για τη θέρμανση και το δροσισμό τους, αλλά σπαταλιέται λόγω ανεπαρκούς μόνωσης. Η χρήση των σωστών τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας (όπως η μόνωση) μπορεί να εξοικονομήσει έως και το 80% της ενέργειας που χρειάζεται για τη θέρμανση και την ψύξη ενός κτιρίου.

Αποτελέσματα μετρήσεων στην Ε.Ε.
  • Το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρώπη, προέρχεται από τα 160 εκατομμύρια κτίρια της.
  • Τα 2/3 της ενέργειας που καταναλώνουν τα κτίρια χρησιμοποιείται για την ψύξη και τη θέρμανσή τους.
  • 270 δις Ευρώ είναι το ποσό που κοστίζει στην Ε.Ε. η έλλειψη ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια κάθε χρόνο.
  • 460 εκατομμύρια τόνοι εκπομπών CO2 θα μπορούσαν να μειωθούν κάθε χρόνο στην Ευρώπη μέσω τεχνικών ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια. Αυτός ο αριθμός ισοδυναμεί με 100 εκατομμύρια λιγότερα αυτοκίνητα στους Ευρωπαϊκούς δρόμους.
Αποτελέσματα μετρήσεων στις Η.Π.Α.
  • Υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α. περίπου το 50% της ενέργειας στα κτίρια χάνεται εξαιτίας ανεπαρκούς μόνωσης.
  • Η τοποθετημένη μόνωση στα αμερικανικά σπίτια μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά 780 εκατομμύρια τόνος κάθε χρόνο.
  • Όλα τα μονωτικά υλικά που τοποθετούνται στα σπίτια στις Η.Π.Α., εξοικονομούν στους καταναλωτές περίπου 12 τετράκις εκατομμύρια BTU κάθε χρόνο. Αυτό ισοδυναμεί με το 42% της ενέργειας που θα κατανάλωναν χωρίς καθόλου μόνωση.
  • Εάν στο 65% των μη επαρκώς μονωμένων κτιρίων στις Η.Π.Α. τοποθετούνταν μόνωση επαρκής ώστε να συμβαδίζουν με τους τοπικούς κανονισμούς δόμησης, θα υπήρχαν 62 εκατομμύρια λιγότεροι μετρικοί τόνοι αερίων του θερμοκηπίου και 240 λιγότεροι πρόωροι θάνατοι κάθε χρόνο.
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων μέσω της καλύτερης θερμομόνωσής τους Σε ένα κτίριο το οποίο δεν είναι επαρκώς μονωμένο, η ζέστη περνάει μέσα από την οροφή και τους τοίχους, αυξάνοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση (το χειμώνα) και δροσισμό (το καλοκαίρι). Η σωστά υπολογισμένη τοποθετημένη μόνωση βοηθάει στη δημιουργία ευχάριστης και σταθερής εσωτερικής θερμοκρασίας τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Κύριες πηγές απώλειας θερμότητας στα σπίτια
Σύμφωνα με μελέτες, η μόνωση είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, σε κάθε κλίμα. Βιώσιμη Δόμηση και Παθητικά Σπίτια Η βιώσιμη δόμηση στοχεύει στη μείωση των επιπτώσεων ενός κτιρίου στο περιβάλλον, κατά τη διάρκεια ζωής του, στη βελτιστοποίηση της εμπορευσιμότητάς του αλλά και στη δημιουργία ευχάριστων και ασφαλών χώρων για τους ενοίκους του. Η πιο εξελιγμένη μορφή βιώσιμης δόμησης είναι το Παθητικό Σπίτι. Η ιδέα του παθητικού σπιτιού αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 στη Γερμανία και σήμερα αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο πρότυπο δόμησης στον κόσμο, με περισσότερα από 20.000 κατασκευασμένα σπίτια. Βασικοί στόχοι είναι η ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ενέργειας του σπιτιού για δροσισμό και θέρμανση καθώς και το εξαιρετικό περιβάλλον διαβίωσης για τους ενοίκους του. Αυτοί επιτυγχάνονται μέσω της ενισχυμένης μόνωσης, της εξαιρετικής αερο-στεγανότητας και του ελεγχόμενου εξαερισμού. Υπολογίζεται πως η απαιτούμενη ενέργεια ενός παθητικού σπιτιού για δροσισμό και θέρμανση είναι 15 kWh/m2 το χρόνο, δηλαδή έως και 10 φορές λιγότερη σε σχέση με το μέσο Ευρωπαϊκό σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι για τη θέρμανση ενός παθητικού σπιτιού 70 m2 που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο, χρειάζονται περίπου 30€ το χρόνο. Παθητικά σπίτια μπορούν να κατασκευαστούν σε όλες τις περιοχές, ανεξαρτήτως κλίματος. Ήδη παθητικά σπίτια έχουν κατασκευαστεί σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, την Κίνα, την Αυστραλία κλπ., ενώ μελετάται η κατασκευή ενός «παθητικού» ερευνητικού σταθμού στην Ανταρκτική. Πηγή: www.isover.com

Εμφάνιση
Απόκρυψη