Βραβείο Πράσινου Κτιρίου Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού

436_1_wordle-grΣτα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων MaTrID, το οποίο αφορά στην προσαρμογή της αγοράς στην κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού http://www.integrateddesign.eu/ και Green Building http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenbuilding, απονέμεται το Βραβείο Πράσινου Κτιρίου Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού σε νέα ή ανακαινισμένα κτίρια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (εκτός κτιρίων κατοικιών) τα οποία έχουν υιοθετήσει τις αρχές του ολοκληρωμένου σχεδιασμού στόχο την επίτευξη υψηλής περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης.

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MaTrID έχει ως αντικείμενο την προσαρμογή της αγοράς στην κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού, στοχεύοντας στην επίτευξη κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης μέχρι το 2020. Σε αυτό το πλαίσιο η φάση σχεδιασμού του κτιρίου είναι πολύ σημαντική. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός είναι γενικά η πιο κατάλληλη προσέγγιση ώστε να μειωθεί η πολυπλοκότητα της σχεδιαστικής διαδικασίας και να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας σχεδιασμού. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός παρέχει τη δυνατότητα για την καλύτερη λύση για το κτίριο, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στην ενεργειακή απόδοση. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα προκύπτουν όταν εφαρμοστεί στα αρχικά στάδια σχεδιασμού, όταν οι αλλαγές είναι ακόμα εύκολο να γίνουν. Το πλεονέκτημα από την ευρωπαϊκή συνεργασία είναι η ανταλλαγή γνώσης και πληροφορίας ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι βραβευμένοι οργανισμοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο του Βραβείου και θα λάβουν διεθνή αναγνώριση και προβολή για την προσπάθειά τους να υιοθετήσουν τη διαδικασία του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού και για τα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του.

 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η Μαρτίου 2014 Για πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής επικοινωνήστε: Theoni Karlessi Physicist, MSc.Environmental Physics University of Athens Physics Department, Section Applied Physics Group Building Environmental Studies Building of Physics – 5, University Campus 157 84 Athens Greece Tel         : +30-210-7257533+30-210-7276738 Fax        : +30-210-7295282 e-mail   : karlessith@phys.uoa.grtheoni_karlessi@yahoo.gr

Εμφάνιση
Απόκρυψη