Βραβεία Passive House 2014

Για να αντιμετωπίσουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες στο μέλλον, με άξονα την αειφορία, χρειάζεται μια ενεργειακή επανάσταση. Το βραβείο Passive House 2014 προωθεί έργα, που συμπληρώνουν την ενεργειακή απόδοση στην κατασκευή, με τις ανανεώσιμες πηγές. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (Passive House Institute) στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος PassREg (Passive House Regions with Renewable Energies). Το βραβείο Passive House 2014 αναγνωρίζει τα καινοτόμα έργα, που προβάλλουν τις δυνατότητες και την ευελιξία, που προσφέρει η λύση του παθητικού κτιρίου. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Ανεξάρτητα κτίρια, Μονοκατοικίες και πολυκατοικίες και δημόσια κτίρια η ολόκληρες γειτονιές και περιοχές, υπό κατασκευή ή αποπερατωμένα.

 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2013. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Εμφάνιση
Απόκρυψη