outPHit: Έλεγχος ποιότητας για ανακαινίσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα outPHit ενισχύει την ποιότητα των αναβαθμίσεων κτιρίων με τρία νέα concepts

Ντάρμσταντ, Γερμανία. 10 Ιανουαρίου 2023. 

Τρία νέα concept για την διασφάλιση ποιότητας στις ανακαινίσεις προστίθενται στην φαρέτρα των εργαλείων του ευρωπαϊκού προγράμματος outPHit, με στόχο την αξιόπιστη επίτευξη ενεργειακή απόδοση υψηλού επιπέδου.

Τα τρία concept καλύπτουν ολόκληρη τη διαδικασία ανακαίνισης: από τον σχεδιασμό έως την προετοιμασία για εκτέλεση και την επαλήθευση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας, μετά την ολοκλήρωση του έργου. Στις 19 Ιανουαρίου 2023, τα εν λόγω concepts θα παρουσιαστούν σε διαδικτυακό σεμινάριο (webinar). Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε: https://outphit.eu/en/events/ipha-webinar-quality-assurance-concepts-for-fast-d 

Η ενεργειακή απόδοση των ανακαινισμένων κτιρίων πιστοποιείται μετά την ολοκλήρωσή τους. Ωστόσο, η επιτυχία αυτών των έργων μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με ποιοτικούς ελέγχους, που ξεκινούν ήδη στη διαδικασία σχεδίου και σχεδιασμού. Για το λόγο αυτό, το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα outPHit δημοσίευσε τρία concept που διασφαλίζουν την ποιότητα των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων (deep energy retrofits) καθ’όλη τη διαδικασία κατασκευής.

“Ειδικά σε τυποποιημένες διαδικασίες ανακαίνισης, για παράδειγμα με προκατασκευασμένα στοιχεία, οι ποιοτικοί έλεγχοι είναι ουσιαστικοί. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα ανακαινισμένα κτίρια πληρούν όντως τους υψηλούς στόχους ενέργειας, που έχουν τεθεί, και προσφέρουν στους ενοίκους τους το αντίστοιχο επίπεδο άνεσης. Τα τρία νέα concept αποτελούν μια πρωτοποριακή βάση επ’αυτού”, εξηγεί ο συντονιστής του έργου outPHit, Jan Steiger, από το Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (Passive House Institute). Τα έργα ανακαίνισης στο πλαίσιο του outPHit στοχεύουν στο εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικό πρότυπο EnerPHit όπως αναπτύχθηκε από το Passive House Institute.

1ο Concept: Design Stage Approval – Έγκριση του σταδίου σχεδιασμού

Το πρώτο concept τίθεται σε εφαρμογή κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου ανακαίνισης και αφορά την προκαταρκτική και ανεξάρτητη έγκριση σχετικού σχεδιασμού ενεργειακής απόδοσης, πριν από την έναρξη της κατασκευής. Αυτή η διαδικασία Έγκρισης Σταδίου Σχεδιασμού προσφέρει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – από τους ενοίκους μέχρι τους αρχιτέκτονες και τους φορείς χρηματοδότησης – τη βεβαιότητα ότι ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης μπορεί όντως να επιτευχθεί. Η έγκριση του σταδίου σχεδιασμού χρησιμοποιείται ήδη σε δοκιμαστική βάση στο πλαίσιο των πιλοτικών έργων του outPHit.

Concept 2: Renovation System Certification – Πιστοποίηση συστήματος ανακαίνισης

Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ενός ανακαινισμένου κτιρίου επηρεάζεται επίσης από την ποιότητα των επιμέρους υλικών, που χρησιμοποιούνται. Τα υψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης επιτυγχάνονται καλύτερα όταν όλα τα δομικά στοιχεία “συνεργάζονται” σωστά. Οι προκατασκευασμένες μονάδες κτιρίου, όπως χρησιμοποιούνται σε έργα outPHit, κάνουν την ανακαίνιση πιο γρήγορη, αλλά δεν μπορούν να επεξεργαστούν εκ νέου επί τόπου. Επομένως, το δεύτερο concept για την διασφάλιση ποιότητας ορίζει πιστοποίηση για συστήματα ανακαίνισης. Το concept πιστοποίησης του συστήματος ανακαίνισης ολόκληρου σπιτιού για ολόκληρα κτίρια διευκολύνει τη συμμόρφωση με το πρότυπο EnerPHit.

Concept 3: Verified Building Performance – Επαλήθευση απόδοσης κτιρίου

Prefabricated facades being used in a retrofit © Ecoworks

Ο τρίτος έλεγχος ποιότητας, που ανέπτυξε το outPHit, διενεργείται μετά την ανάθεση του έργου. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και άλλοι εμπλεκόμενοι στην κατασκευή συνήθως δε λαμβάνουν συστηματικό feedback σχετικά με την επιτυχία της ανακαίνισης. Αυτό θα αλλάξει με το σύστημα πιστοποίησης για την “Επαλήθευση απόδοσης κτιρίου“. Με την επαλήθευση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου μετά την κατασκευή, μπορεί και να πιστοποιηθεί η πραγματική κατανάλωση ενέργειας κατά τη διαμονή και να γίνουν προσαρμογές στις ρυθμίσεις των υπηρεσιών του κτιρίου ανάλογα με τις ανάγκες.

“Η έλλειψη feedback σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας σε έργα ανακαίνισης είναι μια χαμένη ευκαιρία για μάθηση και βελτιστοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου. Η επαλήθευση της απόδοσης του κτιρίου θα το αλλάξει αυτό. Όλα τα τρία νέα concepts μαζί αποτελούν ένα κρίσιμο βήμα για τη διασφάλιση της ποιότητας των ριζικών ανακαινίσεων (deep renovations)”, εξηγεί ο project manager του outPHit, Jan Steiger.

WEBINAR

Το Passive House Institute θα παρουσιάσει τα τρία νέα concept του outPHit για τη διασφάλιση ποιότητας σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023. 

Το “Quality assurance concepts for fast deep retrofit approaches” είναι ένα διαπιστευμένο μάθημα συνεχούς εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το outphit.eu.


Εμφάνιση
Απόκρυψη